Skal det være kunst?

23. Sep 2015

Af Mette Trolle Rasmussen
mette.trolle@mail.dk

Astrid Noack-legatet gives i 2015 til Kasper Hesselbjerg og samtidig med overrækkelsen den 12. september åbnedes udstillingen ”Øer i min kalender” på Holstebro Kunstmuseum, der er hans første soloudstilling på et museum

Med ordene ”tak for kaffe – skal det være kunst” indledte Anders Bon-nesen (modtager af Astrid Noack-legatet 2011 og yngste medlem af bestyrelsen) overrækkelsestalen. Disse ord høres ofte om den moderne kunst, og Kasper Hesselbjerg udfordrer både museumsrummet og publikum, og nogle vil også sige kunstbegrebet med sin uprætentiøse udstillingsform og anderledes værker. Udstillingen skal ses, for der er humor, vid og bid i værkerne. Det er sanseligt, og det kalder på både intellekt og umiddelbar leg. Holste-bro Kunstmuseum skal roses for at bringe samtidskunsten til Vest-jylland og med legatet og udstillingen støtte en betydningsfuld ung kunstner og turde skabe debat. Det er en af kunstens fornemme opgaver at udfordre os.

Kasper Hesselbjerg arbejder i et kunstnerisk krydsfelt mellem skulptur, figurplakater, ord og paradokser. Han er filosofisk funderet og arbejder med mange lag og dobbelttydninger. Fotostater af en usb-stick forklædt som sushi, eller en ”soft shell sandwich”, der har sneget sig ind i Holstebro Kunstmuse-ums egne værker og særudstilling. Værker forklædt som reklamefotostater i museumsrummet. Der er virkelig rod i begreberne. Det merkantile element i kunstens tempel. Det er både sundt og sjovt at få begreber og betydninger vendt på hovedet. Figurplakaterne minder om plancher sat op på en skolevæg. Store papirlapper på en væg. Det er indholdet, der er det væsentlige.
I et andet rum findes to hvalfinner i naturlig størrelse udført i polystyren. Formerne er æstetisk rene og smukke. Men her inddrages også arbejdsprocessen i udstillingen.

Astrid Noacks Legatfond blev stiftet i 1955 til forvaltning af hendes kunstneriske arv. Fonden har deponeret en lang række af Astrid Noacks værker på Holstebro Kunst-museum og har siden 1983 med jævne mellemrum uddelt et legat.
Kasper Hesseljberg bor og arbejder i København. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunst-akademi (2007-13). Desuden har han ifølge pressemeddelelsen en væsentlig kuratorvirksomhed og tekstproduktion bag sig og deltaget i en række enkeltmands- og gruppeudstillinger.

Vil man have en mere akademisk, teoretisk udredning af udstillingen og Kasper Hesselbjergs kunstneriske praksis, anbefaler jeg teksten på Holstebro Kunstmuse-ums hjemmeside. Den er stilet til museets kernepublikum og vil skille de fra, der er lidt usikre på samtidskunsten. For de vil med det samme tænke ”her er noget, jeg ikke forstår”. Teksten er ikke dårlig, i visse passager meget klar og præcis, men i den grad stilet til et akademisk, kunstvant publikum. Det er ærgerligt, for uanset forudsætninger vil man i udstillingen få en oplevelse og stof til eftertanke, hvis man går derind fordomsfri med åbne øjne.

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2 A, Holstebro
Frem til 13. december

 

Artikel fra: Nr. 08 / 2015 – Sept. / Okt.