Forslund på Brandts

22. Feb 2012

Leonard Forslund udtrykker sig i maleri-installationer,
hvor han bruger henvisninger fra omgivelserne, dvs. den fysiske virkelighed, den kunsthistoriske udvikling og andre rubriceringer. Han kombinerer disse udsagn med manierede drømme- billeder i lighed med dadaisten Marcel Duchamp. Blot langt mere spektakulært

Af Lise-Lotte Blom

Leonard Forslund
Den svensk-danske Leonard Forslund er født 1959 i Landskrona og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1982-88. Hans omfattende separatudstilling af maleri-installationer på Brandts viser hvorledes han inddrager forskellige materialer, fx blik eller træ, hvor nye flader og tredimensionelle størrelser bliver tilføjet. Sådan synes opbygningen at være for værkerne i serien: Wood Nation. Forslund er her pioneren, der konstruerer et lille samfund med alle sædvanlige institutioner, skole, rådhus, fabrik, ministerier og en form for kirke, jf. værket Holyness.
Udstillingens titel er Skog av Glas. Hermed understreges at Forslund selv opfatter at det menneskelige rum antager mere og mere komplekse former. Ved at bringe videnskabelige, personlige eller historisk-politiske emner ind i værkerne giver han et billede af en SKRØBELIG verden.

Forslund udfordrer maleriet som kategori
Mange af Forslunds maleri-installationer forholder sig specifikt til de dimensioner, farver og stemninger i de rum, som de befinder sig i. Han sætter nye spilleregler op. Men forholder sig ofte til en nordisk baggrund, jf. brugen af Falu-röd. Endvidere når træstrukturens overflade analyseres i WOOD NATION: I Målningens Skog, 2010. Her ses at det er træbarkens struktur stammende fra birk, der analyseres. Forslund bruger træstrukturen som overflade, der benyttes som en slags ”automatskrift”. Han maler træstrukturer dels på en reliefagtige måde, og dels som det ser ud, når disse er trykt, Der opstår en afstand til det skildrede på den måde. Forslund kan kategoriseres som konceptkunstner og minimalist. Men også som romantiker. Han søger at komme i kontakt med betragterens irrationelle sider fx ved hjælp af hyppig anvendelse af silhuetter af former og figurer, jf. Sandro Botticelli-Sviten, Piero della Franceska-sviten og Andrea Man-tegna-Sviten. Kunstneren bevæger sig konstant mellem det trygge og det udfordrende.
Forslund er repræsenteret på en række nordiske kunstmuseer, bl.a. Statens Museum for Kunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer, Moderna Museet, Stockholm og KIASMA, Helsinki. Han modtog Eckersberg Medaillen i 2009.

Bogudgivelse
Det må tilrådes at købe det rigt illustrerede katalog: Leonard Fors-lund. 99-11 med tekster af bl.a. Jacob Wamberg og Jörgen Gas-silewski & Leonard Forslund.
Den spektakulære og udfordrende udstilling Skog av Glas, der er skabt i samarbejde med Kunsthal Brænderigården, vises på Kunst-hallen Brandts i Odense frem til 5. august 2012.

Kunsthallen Brandt
Brandts Torv 1, Odense C
Frem til den 5. august
Artikel fra: Nr. 02 / 2012 – Feb. / marts