Forenklet form

22. Feb 2012

Af Finn Hagen Madsen

Når man mest kender Ells-worth Kelly udfra hans minimalistiske skulpturer, er det en speciel oplevelse at se hans skitser af blade og andre ting fra naturen. Kelly tegner det sete med følsomme konturstreger på samme måde som Matisse og andre også har gjort det. Kellys ærinde er formen og linjen med bevægelse hen mod det skulpturelle. Han beskriver de overlappende former i naturen, så tegningerne bliver ikke bare flade beskrivelser. Tegninger-ne bliver portrætter hvor beskueren inviteres til at genkende sin egen fascination af en flot blomsterform eller rytmen i en bladranke der duver i vinden. Udstillingen er en lang meditativ vandring forbi rækken af tegninger, hvor man nogen gange bremser op når Kelly udpeger et nyt aspekt ved naturen omkring os. I en verden hvor vi konstant dænges til med billeder, bliver disse stille tegninger med deres afsluttede former små huske-vinduer til noget vi glemmer er der.
Kelly har gennem sin lange karrierer afprøvet mange mediersom grafik, collage, foto, tegning, skulptur – ofte har det været afsæt til hans minimalistiske skulpturer som fx den smukke vægmonterede White Curve på Tate Gallery i London. De hvide bemalede plader er præcise, ofte geometriske i deres former og næsten helt fjernet fra det naturalistiske udgangspunkt, men virker desto stærkere på den modtagelige beskuer. Bevægelsen i Ellsworth Kellys arbejder kan sammenlignes med den Mondrian foretog med destilleringen af en naturform til et abstrakt udtryk Kelly er dog en kunstner af sin tid og gør den på sin helt egen vidunderlige måde.

Tegningerne på Louisiana kan opfattes som et kig ned i Kellys experimentalherbarium. Her er de tredimensionelle former lagt i pres og blevet til studier i rytme, form og spænding. Nogle planter har været i syrebad, andre har fået farverne forstærket. Når man ser specifikt på farvebillederne skal man som beskuer lige skifte synspunkt, for her viger tegningens præcise konturer til fordel for en beskrivelse af plantens farve og helheds indtryk.
Den lethed tegningerne har, er ikke tilfældig. Ofte er tegningerne lavet på få minutter, Kelly nyder at gå på opdagelse i bladformerne. Som kunstner kan han i kraft af sit gode håndværk gå direkte til papiret og placere tegningen præcist i forhold til format og størrelse. Han tænker selv på tegningerne som frø der kan vokse til noget for sig selv eller måske blive til en skulptur.
Gå med Kelly ud i naturen og oplev den på ny.

Louisiana
Gl. Strandvej 13, Humlebæk
Frem til den 29. april
Artikel fra: Nr. 02 / 2012 – Feb. / marts