Bureaukratiets ansigter

14. Sep 2011

Af Louise S. Mortensen
louise.staugaard@gmail.com

Jan Bannings 50 fotografier sætter ansigt på bureaukratiet i en cross-kulturel kontekst. Bannings fotografier er resultatet af et projekt gennemført på en rejse gennem Bolivia, Kina, Frankrig, Indi-en Liberia, Rusland, USA og Yemen.
Portrætterne fra de meget forskellige lande udgør en mangfoldig blanding af kultur, ritualer og symboler.
Banning sætter ansigt på det offentlige system, som vi må forholde os til, når vi eksempelvis skal have nyt pas. Fotografierne viser både forskellighederne og de identiske træk, som findes, når man sammenligner en landdistriksadministrator i Bihar, Indien, en sherif fra Texas og en guvernør fra Shandong i Kina. En slående lighed er det møbel eller den ting som adskiller det offentliges re-præsentant fra borgeren – hvad enten det er et simpelt bord eller et smukt kontormøbel.
Hvert enkelt fotografi er iscenesat på samme måde. Alle repræsentanter er placeret bag et bord i den positur man ville møde ham/hende som borger. På samme måde er alle fotografier taget i øjenhøjde med borgeren – og også os som beskuere for på den måde, at give følelsen af at være tilstede.
Jan Banning åbner med Bureaucratics op for et mere nuanceret billede af bureaukratiet, der giver mulighed for at møde embedsmændene i en kontekst af stereotyper og kulturelt komplekse koder og problematiserer begreber som korruption og magtmisbrug, statsmagt og demokrati. Samtidig giver fotografiernes humor og absurditet et godt smil på læben.

Hotel Nikolaj
I kunsthallens stueetage kan man blive inviteret inden for i Hotel Nikolaj. Hotel Nikolaj’ er en interaktiv udstilling særligt for børn og unge som befinder sig i krydsfeltet mellem videokunst og teaterperformance. Nikolaj Kunst-hal er omformet til et forunderligt badehotel, hvor gæsterne inviteres til at lege med.
Skoleklasser kan booke sig ind til workshopforløb via kunsthallens hjemmeside.

Nikolaj Kunsthal
Nikolaj Plads 10, København K
Frem til den 30. oktober
Artikel fra: Nr. 08 / 2011 – Sept. / okt.