At tegne og fortælle

21. Mar 2012

Af Lis Engel
lengel@ifi.ku.dk

QANGA – Tegnet fortid
Nuka K. Godtfredsen akvareller er intense kunstværker malet til den første grønlandske tegneserie, Oqaluttuaq (Fortællinger), der omhandler Grønlands forhistorie. Serien skildrer livet i Grønland i forskellige forhistoriske perioder i et tæt samarbejde med arkæologer fra Nationalmuseets Etnogfrafiske Samling. I 2009 udkom Bind 1, De første skridtog marts 2012 udkommer bind 2, Hermelinen.

Det er spændende at opleve akvarellerne som kunstværker i det smukke og stemningsfyldte udstillingsrum, der understøttes af et lydspor skabt til værket. bestående af seks individuelle kompositioner, som understøtter temaer eller handlingsforløb i serien: drabet, mødet, isbjørn, floden, sulten og jagten. Dele af lydinstallationen er interaktiv og titlen på musikstykkerne er Oqaluttuaqattaapput, hvilket betyder at fortælle hinanden historier. Værket er komponeret af Kristian Bjerre Harting og Lill Rastad Bjørst.

Nordatlantes Brygge
Strandgade 91, København
Frem til den 2. september

Tegningen som udforskning af virkeligheden
Perspektiverne er i sig selv et studie i at kunne skabe scnisk fokusering og dermed hvordan drama og spænding i mødet med begivenheden intensiveres af syn og sanser. Vi bevæger os nærmest vægtløst og universelt i et konkret men uendeligt kosmisk landskab, som understreger handlingens nødvendighed og skæbnesvangre betydning. Vi oplever helt tæt på og i ørnens perspektiv. Vi kan se alle steder fra og vores krop drages på den måde ind i fortællingens billedstriber gennem øjet og gennem den tætte berøring. Tegningerne synes at være at se med hele kroppen og med en uhyre sans for detaljens præcision i helheden. De små tegninger illustrerer dramaets kropslige udtryk helt ned i de uendelige detaljer som neglenes individuelle form og tilstand. Hverdagslivets redskaber kan ses og mærkes, og landskaber, dyr og mennesker mødes i en dramatisk fortælling af nuets og historiens begivenheder som fortællinger om betydning.

Det er en stregens kosmologi og antropologi. Farverne er glødende og samtidigt lette og transparente og med til at skabe den intense atmosfærefyldte stemning. Billederne berører alle slags betydninger og forankrer de konkrete historiske fortællinger i den særligt grønlandske livsforståelse, hvor levende og døde mødes i særlige begivenheder, der forbinder det konkrete historiske med et kosmisk livssyn. Det er fantastisk smukke billedstriber, på en gang umiddelbart spændende handlingsforløb, mystiske og dragende men samtidigt også minutiøst informative billeder.

LAND HO – Tolv værker af Ina Rosing
Ina Rosings billeder er store postmoderne ekspressive værker som bevæger sig ind og ud af grænserne mellem det store landskab og bevidsthedens landskaber med alle slags tegn og spor som mærker, der kan åbne for betydningszoner.
Ina Rosing udtaler selv at hun er optaget af erindringens spor fra barndom og ungdom tilbragt i den grønlandske natur, men også af selve maleprocessen som en måde at åbne for erindringernes aflejringer som udtryk, der bevæger sig ind i maleprocessen som lag på lag af anede betydninger.

De tolv billeder har samme grundstruktur, men de fremtræder alligevel med meget forskellige kvaliteter. Alle billederne rummer udover en tydelig horisontlinje også tekstplamager som rytmiske felter, der gennembryder landskabet og forvandler det konkrete og figurative til hemmelige skriftsteder, der bevæger sig ud og ind af det synlige og det usynlige. Det muliggør også en oplevelse af billederne, der åbner for en mangetydighed, der spejler den grønlandske natur og moderne bevidsthedslandskaber i et uendeligt og mangetydigt rum. I forbindelse med udstillingen udgives et smukt katalog med 12 tekster af Morten Søndergaard. Læs mere på:

Nordatlantes Brygge
Strandgade 91, København
Frem til den 15. april 
Artikel fra: Nr. 03 / 2012 – Marts / april