Redakt¿r pŒ Arte f#27C6140

Redaktør på Arte forlag, Pier Maria Andersen.