Kunst

Vores verden er omgivet af kunst. Vi møder kunsten alle steder – når vi støder på skulpturer og arkitektoniske bygninger i gågaden, betragter barokmalerier på museer, eller når vi sidder i toget, der suser under viadukter og røber graffitikunsten på de gamle betonmure.  

”L’art pour l’art” er et fransk motto, der kan oversættes til dansk som ”kunst for kunstens skyld”. Slagordet kan tolkes således, at kunsten er i stand til at løsrive sig fra formål og intentioner og blot være det, det er: kunst. I dag er kunsten dog vævet ind i vores samtid og kultur, hvor den kommer til udtryk og i spil på forskellig vis. Vi ser blandt andet, hvordan kunstnerne anvender deres billedkundskaber til at illustrere budskaber eller kommentarer til aktuelle samtidstendenser eller politiske debatter. Dette ser vi for eksempel i Michael Kviums ”Beach of Plenty”, som er en tydelig bemærkning til samtidens debatter om flygtninge.

Man kan også betragte, hvordan kunst kan smelte sammen med arkitektur og bygningsinstallation og udgøre kulturelle varemærker i byer. Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, der har erfaring med maleri og skulpturkunst, har skabt det ikoniske Fjordenhus ved Vejle Fjord, der består af fire sammenhængende cylindere, der er omringet af vandet fra fjorden. Det er dog ikke første gang, at Eliasson gør sig bemærket med sine evner for at etablere samspil mellem arkitektur og kunst: Århus’ varemærke, Your rainbow panorama, som ofte blot refereres til som ’regnbuen’, er ligeledes skabt af Eliasson.

Kunsten er alle steder at finde. Vores oplevelse af den er dog ofte forbundet med subjektive følelser og betragtninger, hvorfor det kan være vanskeligt at definere, hvad ”god kunst” er. Det er dog samtidig netop dette personlige aspekt ved kunsten, der gør den så enestående. Kunsten kan bevæge, røre og udfordre – men kunstens tag i os vil vi opleve på unikke og individuelle måder.

Del: