3-.Anette Abrahamsson. Dead deer lying in the snow, 2016. Tilhører kunstneren. Foto Simon Lautrop

Anette Abrahamsson – Dead deer lying in the snow, 2016. Tilhører kunstneren. Foto: Simon Lautrop.