Vidunderlige hverdag

19. Feb 2015

Af Lis Engel
lengel@nexs.ku.dk

Den aktuelle udstilling som for første gang viser værker af de to multikunstnere Leif Sylvester og Henry Heerup. Det er umiddelbart let at se fællesskabet mellem de to kunstnere – bade i malerierne og i skulpturerne. Men selv om temaerne på mange måder ser ud til at være fælles og selv om der også er en fællesgrundfølelse af humor og glæde ved livet og en fælles tilgang til den skabende process i en frygtløs griben af materialer og hverdagens scenarier, er der også tydelige forskelle, som bliver overraskende tydelige i denne udstilling.
Det spontane og fornem-melser for øjeblikket
Begge kunstnere har en spontan og frygtløs tilgang til den skabende process. De fremmaner øjeblikkets betydninger I linjer og farver og enkle figurer der optræder i hverdagens små og store dramer. De udtrykker begge en umiddelbarhed i tilgangen til den skabende process, som ser ud til at være sammenvævet af erfaringens, sensitivitetens, humorens og overbærenhedens fornemmelse for øjebliksbegivenheden. Her er de begge I familie med Cobra-bevægelsens hyldest til barnets uskyldige og umiddelbare tilgang hvor linjens dans er første aftegning af de nødvendige symbolske former. De fortæller om alle de små og store øjeblikke – fra det umiddelbart genkendelige til det grænseløse, kosmiske perspektiv. Alt sammen hentet fra hverdagslivets begivenheder.

Det kosmiske og det eksistentielle
Heerups billeder har en særlig evne til at forbinde det mindste med det største og dermed til at løfte hverdagseksistensen ind i et større kosmisk perspektiv, hvor alt er bundet sammen af en lysende kærlighedskraft, som er berusende og forførende.

Sylvesters billeder udtrykker det modern menneskes sociale liv I muntre, afslørende og selvironiske billedfortællinger, der udstiller det modern livs mange komiske overflader og svagheder. Tonen er i høj grad flertydig. Billederne får os til at smile – men også til at mærke et stik af smerte. Det er billeder fra en nutidig billedmagers “sarkastiske billedarkiver”. Syl-vesters figurer er umiddelbart kradsere – tættere på modern tegneserie animationer med animatørens særlige blik for det sociales groteske og ironiske sider.

Skønhed
Men vi behøver ikke at lade os nøje med en sådan strategisk reduktion af Sylvesters moderne menneskescenarier. Vi kan i stedet for opleve den skønhed, der også sker ved at overgive os til den lysende stemming og atmosfære, der vibrerer af legens og fantasiens frigørende latter.

Begge to har tydeligvis en forankring i den hemmelige kvalitet som er i anelsen om frihed – og som knytter an til en kosmisk skønhed, som også er at finde i begges billeder – Skønhedens sker – også selv om der er ambivalens og flertydighed i udtrykket.

Skulpturerne
Et helt særligt univers bygges op i skulpturerne, hvor de to kunstnere også viser en høj grad af en fælles fingerspidsfornemmelse for menneskets og alle livsformers forbundethed i bevægelse – Skulp-turerne er i ordets allerbedste forstand unikke kunstværker som spontant taler til os alle.

Heerup Museum
Kirkesvinget 1, Rødovre
Frem til 26. april
Artikel fra: Nr. 02 / 2015 – Feb. / Marts