Værk og Værksted

17. Oct 2012

Af Grethe Hagensen
grethe.hagensen@youmail.dk

Under den måske lidt kedelige titel på denne udstilling gemmer der sig en stor oplevelse og en fin indsigt i billedhugger Gerda Thune Ander-sens verden. Man bliver så at sige taget med ind i kunstnerens værksted, som helt bogstaveligt er bygget op med reolhylder fyldt med mange af de skitser og modeller, som har dannet baggrund for hendes seneste støbte værker. Et par store opslagstavler med ideer, fotografier og billeder fra det hyggelige atelier, som Gerda Thune Andersen har arvet fra kunstneren Victor Haagen-Müller i Tisvilde, fortæller i collageform om, hvordan kunstneren arbejder.
Udstillingen, som ikke er retrospektiv, viser værker fra de sidste ca. 15 år, og man må undre sig over, hvilken be-mærkelsesværdig energi og lyst til at søge nye udfordringer, Gerda Thune Ander-sen stadigvæk har. I mere end 50 år har hun skabt værker til såvel byrummet som institutioner landet over, og hun bliver ved. I over 20 år boede hun dels i Hjørring, dels i Skagen, og derfor er det helt naturligt og godt, at netop Vendsyssel Kunstmuseum har taget initiativ til denne jubilæumsudstilling.

Arkitekturen som inspirationskilde
I mange år boede Gerda Thune Andersen med sin familie i udlandet, Mozam-bique, Laos og Kenya, og mødet med de fremmede kulturer, verdenssyn og arkitektur kom til at påvirke hendes kunst, som man ser tydelige eksempler på på udstillingen. ”Dome or Die” fra 2006 er titlen på en serie skulpturer med kupler og hvælv, hvor kuplerne er symboler på store huse eller katedraler, som de tre religioner: kristendom, jødedom og islam forsøger at ødelægge for hinanden. I stedet for at se på ligheder, fokuserer vi på forskellighederne, mener Gerda Thune Andersen, som gennem en menneskealder har mindet os om, at det fælles menneskellige er meget vigtigere end forskellighederne mellem na-tioner, religioner og køn.
En anden skulpturserie hedder ”Metastase”, og via voksen, som kunstneren ”smører” på birkebark og bryder op igen opstår der en lavalignende masse, som kan give mange associationer.

Lever i nuet
Gerda Thune Andersen forholder sig aktivt til den tid, hun lever i, og hendes kommentar til de mange bådflygtninge, som sejler ud i skrøbelige både, kan ses i installationen ”We are all in the same boat”. 300 foldede papirbåde af aviser fra hele verden op-hængt i nylonsnor foran en spejlvæg bevæger sig næsten som en stor bølge mod be-tragteren. Stærkt!
Husk også at se den lille film på museets øverste etage om det sociale, livsglade og energiske menneske Gerda Thune Andersen og læs den fine bog, som museet har udgivet i forbindelse med udstillingen om den spændende kunstner.

Vendsyssel Kunstmuseum
P. Nørkjærs Pl. 15, Hjørring
Frem til den 25. november
Artikel fra: Nr. 09 / 2012 – Okt. / Nov.