Upstairs and Downstairs

23. Mar 2011

Af Grethe Hagensen
grethe.hagensen@youmail.dk

Det er en pragtudstilling, som Vendsyssel Kunstmuseum indleder det nye år med. Overalt på tre etager er salene fyldt til bristepunktet med god kunst i alle afskygninger fra museets egne samlinger.
De allerførste malerier, som mu-seet fik ved åbningen den 7. marts 1963, bl.a. Emil Gregersens ”Den druknede” fra 1952 er med ligesom et helt nyerhvervet billede af Peter Hentze.
Med værker af Henry Heerup, Svend Engelund og Poul Ekelund blev kimen til det daværende Hjør-ring Kunstmuseum lagt, og siden er der kommet mange af de såkaldte Vendsyssel malere til.
En vandring gennem Vendsyssel Kunstmuseums historie er bredt ud for os.

Portrætter
Kunstsamleren Erling Hansen, som fik sin store interesse for portrætter ved besøg på Brøndums Hotel, hvor Skagensmalernes portrætter jo hang i spisestuen, forærede i 2002 museet sin omfattende unikke samling af kunstnerportrætter. Her ser vi bl.a. et selvportræt af Poul Anker Bech og Anna Maria Lütkens stærke portræt af Broby-Johansen. Men også værker af Agnete Bjerre, Poul Ekelund, Svend Wiig Hansen og Poul Janus Ipsen er med.
Opstillingen som genre
Poul Winther har på sine mange ture rundt på stranden ved Skagen fundet ting og sager, som havet har skyllet ind og som derefter i atelieret har inspireret kunstneren til de opstillinger, som vi kender ham så godt for. Emil Gregersen undersøgte ligeledes livet igennem opstillingen fra det geometrisk enkle til det ekspressive abstrakte. Nogle af Poul Anker Bechs store malerier, som ofte udstilles sammen med malerens øvrige landskabsmalerier er her rykket ud af den vante placering, fordi der i disse ses grupperinger eller ophobninger af ting – en slags opstillinger i naturen, som synes at have fællestræk med opstillingen som genre.

Kunstens Vendsyssel
Naturen er et gennemgående motiv og tema for en række af de kunstnere, som er repræsenteret i Vendsyssel Kunstmuseums samling. Jens Søndergaard, Erik Hoppe og Niels Lergaard dyrkede naturens mørke farveskala, mens Agnete Bjerres lyse og luftige motiver i luftspejlinger fra Vestkysten taler deres eget maleriske sprog.
Også Svend Engelund og Johs. Hofmeister fandt livet igennem inspiration i Vendsyssels landskab, det åbne land, den høje himmel, havet og de flade marker.

Kunsthåndværk og skulptur
På 1. sal i museet udstilles et større udsnit af Poul Janus Ipsens værker, mens den øvrige plads er helliget kunsthåndværk og skulptur. I 2007 blev Bent Exner – samlingen testamenteret til museet og et udsnit af disse smukke smykker fra 1960 `erne og frem til 2000`erne kan ses på udstillingen sammen med flere altersmykker. Jenny Hansens store flotte billedvævninger i efterårsfarver danner en smuk baggrund for Tove Anderbergs unikke keramiske værker samt Claus Ørntofts skulpturer.

Grafikken
Vendsyssel Kunstmuseum ejer en stor grafiksamling, og nu vises nyerhvervelser fra både Det Grafiske Værksted i Hjørring og fra Færøernes Grafiske Værksted i Thorshavn frem med navne som Katrine Ærtebjerg, Jonas Hvid Søndergaard, Claus Ørn-toft og Marit Ben-the Norheims campingkvinder. Glem ikke at kigge på Kristian Hildebrandts fine originale skulpturer.
Det er dejligt at se og gense alle disse værker i en anderledes sa-mmenhæng og en flot ophængning, hvor farver og form supplerer hinanden på fornem vis.

Vendsyssel Kunstmuseum
P. Nørkjærs Plads 15, Hjørring
Frem til den 15. maj
Artikel fra: Nr. 03 / 2011 – Marts / april