UDE AF ØJE Levnedsskildring

3. Mar 2015

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@webspeed.dk

Kunsthistorikeren Troels Andersen har med bogen Ude af øje skrevet en fantastisk indlevende og ordrig levnedsskildring om perioden fra hans fødsel og frem til han overtog ledelsen af Silkeborg Kunstmuseum i 1973. Her er tale om et tidsrum, hvor kunsten hurtigt bliver det hovedmål, som han kommer til at følge.

Spor
Troels Andersen, der er født og opvokset i København, begynder meget tidligt at notere og registrere, hvad der rører sig i tilværelsen. Allerede som ung teenager er hans interesse og kendskab til kunst blevet vakt, og han besøger kunstsamlinger både herhjemme og ude i Europa. I gymnasiet læser han russisk, og efter at have aftjent sin værnepligt arbejder han en overgang som russisk oversætter for det danske efterretningsvæsen. Men på universitetet bliver det kunst og litteratur, som han nu for alvor satser på.

Rusland
I 1960 får Troels Andersen mulighed for et længerevarende studieophold i Moskva. Det bliver til det første af mange ophold i Rusland, hvor han har mulighed for at studere den tidlige abstrakte revolutionære russiske kunst, som egentlig havde været forvist til glemsel. Således begynder han at forske i Malevitjs ideer og kunst og snart kommer han i kontakt med både ældre og yngre russiske kunstnere og det såvel i Rusland som i Europa. Gennem en årrække pendler han mellem Rusland og Danmark. Også Holland besøger han ofte, da der på Stedelijkmuseet i Amsterdam findes en stor samling af Malevitjs malerier. Det er på en rejse til Moskva i 1963, at han møder sin kommende hustru Ksenia.

EKS-skolen
I begyndelsen af 1960’erne er Troels Andersen også involveret i den danske efterkrigstids avantgarde, som fortæller om en begivenhedsrig og skelsættende periode i dansk kunst. Det sker på Eks-skolen, hvor han som kunsthistoriker er sammen med kunstnernavne som Poul Gernes, Per Kirkeby, Richard Winther og Bjørn Nørgaard.

Rejser og netværk
Levende fortæller han om de mange rejser dels til Rusland dels rundt i Europa samt det netværk som bliver skabt i de mange møder med forskellige fremtrædende personligheder inden for museumsverdenen samt om forskellige forskningsopgaver. Et møde med Jorn-forskeren Guy Atkins i London resulterer således i en invitation til at tage til Paris, hvor Troels Andersen for første gang møder Asger Jorn. Det sker i 1963. Dette sammentræf resulterer i, at han nogle år senere får ansættelse som museumsinspektør på det netop nyoprettede Silkeborg Kunstmuseum.

Troels Andersen: UDE AF Øje
Erindringer 1940-1973
1.udgave 1. oplag
Illustreret, Hæftet, 282 sider
Forlaget Vandkunsten