Tværsnit

23. Feb 2011

Af Inger de Stricker
de_stricker°hotmail.com

Masser af landskabsbilleder kan ses på Fuglsang i øjeblikket. Faktisk er det netop et særkende for Fuglsang Kunstmuseums samlinger, at museet besidder en lang række billeder med landskabs motiver. Ydermere er mange af motiverne tilknyttet egnen. Der er også andre motivtyper repræsenteret, men landskaberne fylder mest. Udstillingsnavnet Tværsnit går på, at der er medtaget billeder for de seneste godt 100 år, dvs. fra ca. 1890 og fremefter.

Man kan kalde udstillingen for en slags lagerfremvisning. Det lyder jo umiddelbart ikke så tillokkende, men museet har et stort lager af overraskende god kvalitet, og så er det endda kun en brøkdel af det, der vises her på denne udstilling. På trods af de dejlige nye lokaler, og den nye adresse, der kom til for tre år siden, er det stadigvæk langt fra alt, der kan vises. En stor del af samlingen må stadig stå på lager, som det også er tilfældet på de fleste andre kunstmuseer.
Kunsthistorikeren Connie Han-sen, som er kontraktansat på stedet, har fået til opgave at kuratere udstillingen. Hun har gået beholdningen igennem og fundet frem til godt 100værker, overvejende malerier, men også ca. 20 skulpturer, som vises på udstillingen i forskellige kontekster.
Mange af værkerne har ikke været vist i en lang årrække, og 15 af dem er nykonserverede til lejligheden. Selvom jeg har været en flittig gæst på museet over en årrække er der mange billeder, jeg ikke har set før.
Temaerne er med til belyse forskellige sider af samlingen, såsom landskabet, menneskefiguren, op-stillingen, rejsen osv.

Fin udvælgelse
Udstillingens største kvalitet, synes jeg, er sammenstillingerne. Der er foretaget en udvælgelse med virkelig fin sans for billeder, der passer sammen, især med henblik på det æstetiske samspil.
Et godt eksempel på dette kan ses allerede i det første rum af særudstillingen. Her er Erik Hagens billede, Amerikansk Landskab fra 1992 sat sammen med Theodor Philipsens Saltholm, Udskibning af kreaturer fra 1908.
På trods af forskelligheder i tid og malemåde ser man to landskaber med næsten identisk komposition, farver, der ligner hinanden og en himmel med det samme lys. Pen-selstrøgene er ganske vist forskellige, med meget tydelige markeringer hos Hagens og impressionistisk løs ført hånd med tendens til sammensmeltninger hos Philipsen. Kunstnerne har valgt detaljer i motivet ud efter forskellige principper, fordi maletraditionen i de to billeder er vidt forskellige, men sammenstillingen optimerer syns-oplevelsen, så man opdager elementer i de to billeder, man ellers ville have været mindre sensitiv overfor. Især de gyldenbrune farver i de to billeder fremhæves, men også atmosfæren i lys og himmel tydeliggøres på hver sin vis.
Det samme fænomen gør sig gældende i Inge Lise Westmans billede af en hare fra 1983-84 sat sammen med Knud Kyhns fyrre år ældre billede Havørn jager blishøne. Her sætter Westman en lup på haren, som er set tæt på og ind i græsset, hvor den sidder vagtsomt og årvågent på spring. Kyhn ser det hele lidt på afstand og får det store blik med, men igen er der overensstemmende farver. Den blå farve i begge billeder lyser op og fremhæves ved naboskabet. I dette tilfælde gælder det også de ekspressive, ret grove penselstrøg, som kan minde om hinanden på trods af tidssafstanden.

Store æstetiske oplevelser
Der er mange andre af den slags gode billedoplevelser, når man bevæger sig rundt i rummene for at se det hele.
Museet viste for nylig den store Skovgaard udstilling med indlånte værker fra mange museer og private ejere, der var lavet efter grundig research og med et kæmpe katalog. Et vældigt arbejde, skabt over en lang arbejdsperiode. Den slags udstillinger kan man ikke lave i et væk. Der skal også være pauser i de store særudstillinger. Det er en fornuftig disposition at udnytte eksisterende ressourcer og fremvise dem, især når de besidder så stor kvalitet som tilfældet er her.
Alt i alt en solid og gedigen udstilling med høj sans for billedæstetik og motiv sammenstillinger, som virker øjenåbnende på beskueren. Somme tider er æstetik et fyord hos moderne kunstnere og kuratorer, men hver ting til sin tid, og her kan man med stor fornøjelse svælge i æstetiske oplevelser.
Udstillingen vises frem til 5.juni 2011, og den bliver krydret undervejs med en række rundvisninger og foredrag for den aktive museumsgæst.

Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71, Toreby Lolland
Frem til den 5. juni 
Artikel fra: Nr. 02 / 2011 – Feb. / jan.