Tue Greenfort

20. Jun 2014

Af Arne Bremmelgaard
bremmelgaard@gmail.com

Sorø Kunstmuseum har på det senere præsenteret billedkunst, som bevæger sig i grænseområderne mod eller lapper ind over andre faglige discipliner som for eksempel geologi, astronomi, fysik. Nu præsenteres en udstilling, som i sit indhold både viser museal zoologi og viser relationer mellem mennesker, dyr og planter, samt giver indtryk af økologiske, økonomiske og teknologiske vinkler på et budskab om at være opmærksom på denne jords mangfoldighed af planter og dyr. Og der er et budskab i udstillingen om at denne diversitet både kan være truet af først og fremmest den menneskelige aktivitet og være truet af forskydninger i flora og fauna, som dog også i en vis grad kan tilskrives menneskelig aktivitet gennem tiderne. Der er i forbindelse med udstillingen trykt et katalog, som ud over værkfortegnelse også sætter udstillingen ind i et historisk og idéhistorisk perspektiv.

Titlen ”Butterland” henviser til den nautiske betegnelse for tågebanker eller skyformationer i horisonten, der giver udseende af en kyst uden at være det, altså et naturfænomen, som giver udseende af noget andet end det i realiteten er.
Udstillingen har et højaktuelt omdrejningspunkt i de aktuelle klimaforandringer, de markante forskydninger i eksistensvilkår for planter og dyr både som følge af de klimatiske ændringer, som følge af moderne landbrugsmetoder og som følge af anden menneskelig aktivitet, der ændrer de fysiske forhold på jorden. Men udstillingen tager også udgangspunkt i de videnskabelige arbejder, som udførtes i Sorø af bl.a. naturvidenskabsmanden Japetus Steenstrup, og i hans naturhistoriske og mineralogiske samling. Såvel elementer fra denne samling som værkerne i Sorø Kunstmu-seums kunstsamling kontrasteres mod Greenforts egne værker fra de sidste 14 år. Raffineret billed- og lydoptageteknik i fotosekvenser og videooptagelser parres med hundrede år gammel videnskabelig metode og guldalderkunst i en sær symbiose, som antyder en tidløshed i forandringsprocesserne, som bestandig nyformulerer vores Verden både i det små og i det uoverskueligt store.

Der er tale om installation i en form for ”gesamtkunstverk” med såvel ready made indhold som med naturinspirerede kunstværker i glas og dokumentation af mangeartede relationer. Udstillingen skal ses som et hele og i mindre grad som udstilling af enkeltelementer. Endvidere er det oplagt at se den i sammenhæng med museets meget fine samling af guldalderkunst, der både giver en historisk baggrund og en kulturhistorisk spejling af den aktuelle naturopfattelse i den romantiske og senere holistiske naturopfattelse. Torsten Bøgh Thomsens artikel om naturopfattelser gennem tiderne og den moderne filosofi er en god introduktion til udstillingen og letter perspektiveringen af udstillingen for den besøgende.

Sorø Kunstmuseum
Storgade 9, Sorø
Frem til 17. august
Artikel fra: Nr. 06 / 2014 – Juni / August