Tid til at drømme

25. Apr 2012

Af Erik Meistrup
e.meistrup@gmail.com

Den amerikanske kunstner Therman Statom er ikke primært glaskunstner, men ma-ler og installationskunstner, der inddrager glasset som en aktiv del af hans kunstneriske sproglighed. Udstillingen på Glasmuseet bryder derfor ret afgørende med de fleste andre udstillinger ved sit anderledes formsprog. Men også ved at Statom har interesseret sig levende og passioneret i både stedets geografiske karakter og områdets historie, hvilket han har ladet indgå som motiver i sin udstilling.

En udstilling, der i øvrigt ikke vil være statisk, men komme til at undergå forskellige ændringer og korrektioner undervejs i udstillingsperioden. Den omfatter glas, tryk, video, maleri, ting og sager og fortsætter udenfor udstillingsrummene i haven med bl.a. glashuse.

6 fortællingers fortælling
Det store udstillingslokale domineres af et kæmpe maleri af bølger på langvæggen, og ned fra loftet hænger en stor slange lavet af hundredvis af spejle monteret på stedet med hjælp af personalet. Det er så ikke en slange – men faktisk Midgårdsormen fra den nordiske mytologi, der repræsenterer indledningen til Ragnarok, verdens ende. Det er en af de 6 store fortællinger, Statom ønsker at fortælle, således at de 6 rejser eller fortællinger skal løbe sammen til en form for helhed, der forbinder denne lokale historie med det alment menneskelige og globale. Havet, lyset, den danske modstandsbevægelse under II Verdenskrig, Gruballeman-den, mytologien m.v. – Udstillingen lægger op til et større samarbejde med Moes-gaard og Besættelsesmuseet, hvis man havde kendt temaerne i god tid.

Therman Statom har selv formuleret sin udstillingsvision således: ”I en verden, der forandrer sig meget og hurtigt, er det vigtigt at give menneske rum og tid til at drømme, sanse og fornemme.” Det har han så forsøgt at skabe, men det er efter min mening ikke lykkedes fuldt ud, fordi dele af udstillingen er mere abstrakt kunstnerisk og derfor kommer til at fremstå mere æstetisk end netop fortællende eller drømmende, hvilket måske skaber en lidt for indviklet fortælling.

Men måske ændrer det sig over tid, fordi Statom vil komme tilbage og ændrers på den undervejs. Men det er et flot forsøg både han og Glasmuseet har indladt sig på, og som sagt, senere ville man kunne lave samarbejde med andre museer på en ny måde. I virkeligheden skulle man faktisk komme tilbage og anmelde en sådan udstilling 2-3 gange for at få det hele med.

Glasmuseet
Strandvejen 8, Ebeltoft
Frem til den 18. november
Artikel fra: Nr. 04 / 2012 – April -/ Maj