Swane på Rønnebæksholm

5. Nov 2010

Af Arne Bremmelgaard

En af dansk modernismes mest betydende malere er Sigurd Swane, som i sit 94 år lange kunstnerliv bevægede sig vidt omkring i motivvalg og kunstnerisk udtryk, men som i hele sin produktion havde et væsentligt afsæt i den franske impressionisme. På Kunstakademiet fik Sigurd Swane en kort tid undervisning af bl.a. Frederik Vermehren og Otto Bache, men på baggrund af sit møde med Harald Giersing gik han over på Zahrthmanns skole i 1904, hvor der skete et brud med den hidtidige maletradition, og senere – i 1907 – foretog han sammen med Harald Giersing en rejse til Paris, hvor han lærte de franske impressionister at kende. Inden mødet med fransk impressionisme havde Swane haft lejlighed til at studere værker af Paul Gauguin, der inspirerede ham til at arbejde med de rene ublandede farver, som var karakteristisk for de franske impressionister.

Ny inspiration
Sigurd Swane og Harald Giersing trivedes i en venskabelig kunstnerisk kappestrid, som dannede grundlaget for det modernistiske gennembrud i Danmark. Særligt de franske ”fauvister” satte sig spor hos Sigurd Swane, og han tillagde sig selv betegnelsen fauvist længe efter, at den egentlige fauvistiske bevægelse var ophørt. Med årene mistede Sigurd Swane sin kunstneriske gnist, og havde tiltagende svært ved at udtrykke sig kunstnerisk. På denne baggrund traf han beslutningen om at rejse ud i nye omgivelser, for at søge inspirationen bl.a. i Portugal og Spanien. I alt 17 år varede denne omrejsende tilværelse, hvor han genvandt sin maleriske friskhed og charme.

Landskaber og blomster
Udstillingen på Rønnebæksholm omhandler især hans senere værker dækkende perioden 1920 til 1970, hvor han i klar impressionistisk stil maler lysfyldte landskabsbilleder med brede penselstrøg og dristig billedgengivelse. De udstillede værker stammer fra to privatsamlinger hidrørende fra dels hans tandlæge, som modtog betaling i form af malerier, dels fra den private samling på ”Malergården”, som var hans hjem den sidste halvdel af livet. Malergården er nu Odsherreds Kunstmuseum. I alt udstilles 54 figurative værker, som i det væsentlige fokuserer på naturen, træer, skov, have, landskaber, men også portrætbilleder blandt andet af datteren Gerda, som var et yndlingsmotiv for ham. I de senere år malede Sigurd Swane mange blomsterbilleder, som nærmest var skitseagtigt flygtige i udtrykket, mod al konvention, men med en finfølelse, finesse og præcision, som taler til kunstelskerens øje og følelse. Udstillingen viser flere sådanne billeder med hyacinter, tulipaner og blomsterbuketter.
Selvom eksemplerne på hans produktion trods alt er få, kan man dog se nogle af de fineste værker af en af dansk modernismes mest centrale malere, som havde et aktivt kunstnerisk virke i mere end 70 år.

Rønnebæksholm
Rønnebæksholm 1, Næstved
Frem til den 12. december
Artikel fra: Nr. 10 / 2010 – Nov. / dec.