Sublime billedvævninger

23. Feb 2011

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@webspeed.dk

Udstillingen ”Jorn og Wemaëre – billedvævninger” på Museum Jorn i Silkeborg er med til at fortælle om et tæt kunstnerisk makkerskab mellem de to venner i årene fra 1946 og frem til 1960. Det er første gang det samlede kunstneriske samarbejde mellem de to kunstnere vises samlet i Danmark, hvilket sker med lån fra såvel museer som private kunstsamlinger rundt om i Europa.

Tillidsfuldt samarbejde
Det var på Fernand Légers kunstskole i Paris, at Asger Jorn og Pierre Wemaëre mødte hinanden første gang i 1936. Og allerede da opstod det nære venskab mellem de to kunstnerkollegaer. Men vi skal frem til tidsrummet efter 2. Verdenskrigs afslutning, før de endelig påbegyndte samarbejdet om de mange billedvævninger. Det skete først i 1946, da de to på ny mødtes i Paris. Pierre Wemaëre havde netop da for en periode lagt maleriet bort og var begyndt at væve. Det blev nu til et 14 års tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor de viste 26 billedtæpper/gobeliner blev skabt.

Temperemanter
Jorn var den, der malede de viste vævningers mange motiver samt udfærdigede de tegnede og benyttede strukturer og skitser, medens Wemaëre arbejdede med at sætte størrelse og farve på, samt at være den daglige leder og deltager i vævearbejdet. Det tætte samarbejde har både været udfordret men samtidig også virket inspirerende på de to kunstnere med hver deres temperament og indgang til at arbejde med de forskellige kunstværker. På udstillingen har man mulighed for nærmere at studere de mange forarbejder for hvert enkelt værk samt at følge den udvikling vævearbejdet tog fra de i begyndelsen meget enkle og mindre billedvævninger til de senere mere store og dristigt sammensatte. Hvert værk fortæller om videregivelse af folkelige fortællinger indskrevet i en samlet helhed og udtrykt i en levende farverig billedverden.
Samarbejdet kulminerede i hovedværket ”Den lange Rejse”, som blev skabt til Århus Statsgymnasium i 1960. Denne 14 meter lange vævning, som i dag tilhører Museum Jorn, er på gymnasiet blevet erstattet af en nyere nøjagtig udgave af samme værk. Originalen, som vises på museet i sin hele udstrækning, fortæller om det mægtige arbejde det var med at indvæve det vikingeprægede fabeldyragtige mønster, som ses i udtrykket, et arbejde der tog tre vævere 18 måneder at fuldføre under Wemaëres daglige og kyndige ledelse, samt Jorns livlige deltagelse, når han var i Paris.
I forbindelse med de udstillede billedvævninger har museet oprettet et familieværksted og ladet opbygge en stor rammevæv, hvor alle, der har lyst kan være med til at væve et billede med et af Asger Jorns motiver tilsat den udøvendes egen fantasi. Det at digte videre på hinandens skitser var ideer som såvel Jorn som Wemaëre var meget optaget af. Væveren Inge Bjørn, der sammen med 2 andre vævere samt Wemaëre, var med til at væve hovedværket ”Den lange Rejse” for mere end 50 siden i Paris, var den igangsættende væver på museets store væv, da udstillingen åbnede.

Museum Jorn
Gudenåvej 7-9, Silkeborg
Frem til den 5. juni
Artikel fra: Nr. 02 / 2011 – Feb. / jan.