Steen Rasmussen: Apokalyptiske tanker What Remains & Værker

Af Erik Meistrup - 18. Apr 2024

Bogen er en fin opsummering af det virkeligt interessante projekt, som Steen Rasmussen har skabt for Skanderborg Museum, hvor han har arbejdet videre på den transformation, han de senere år har gjort ved at løfte sit grafiske arbejde ud af fladen og gør den 3-dimensionel både som relieffer og som egentlige skulpturelle installationer.

Udgangspunkt var den lokale udgave af Biblens apokalyptiske fire ryttere fra Johannes Evangeliet, som i den lokale myte handler om en hovedløs rytter og fire ildsprudlende heste, der som dødens budbringere jager gennem Illerup Ådal om natten. Dét sammen med arkæologiske fund fra området herunder jernalderofringer og forskellige andre knoglerester fra dyr og skeletfund af mennesker.

Alt det samlede Steen Rasmussen til en omfattende installation helt i sort og rødt. Museet var glad for og tilfreds med, at det har været muligt gennem en kunstudstilling at formidle historiske fakta på en anden og mere levende måde.

Anden del af bogen handler mere bredt om Steen Rasmussens udvidelse af sit kunstneriske arbejdsfelt. Henrik Broch-Lips (leder af Kunsthal Kongegården) skriver, at ”Tematisk arbejder Steen Rasmussen ofte med eksistentielle problematikker som død, liv og religion og tager ofte afsæt i dialogisk platform.”

Netop det dialogiske med ikke mindst kunstnere fra Japan er afgørende for forståelsen af hans arbejder. I mere end 25 år har han haft et intensivt samarbejde med Nagoya University of Art og professor Toru Matsuoka. Det har også ført til samarbejdsprojekter med Yukari Araki og herboende japanere som f.eks. Rie Takeuchi og udstillinger i Vejle baseret på begrebet MA i japansk filosofi om mellemrummet/pausen, hvor ”de væsentligste værdier findes,” siger Steen Rasmussen.

Outputtet af alt dette er skabelsen af det seks meter høje Gludsted Tårnet eller ”Fortællingernes Tårn”, der blev indviet i 2023 bygget på den 90-årige Edvard Helms historier fra området. Flere andre udsagn fra udstillinger er med og giver et godt samlet overblik over kunstnerens status lige nu.

Tekster Mette Lykkegård-Maes &
Henrik Broch-Lips/Steen Rasmussen
Omfattende illustreret
udgiver: Museum Skanderborg 2024
ISBN 978-87-89198-24-8