Installationsview, Peter Hildur, Tensta Konsthall, Stockholm 2001. Eva Koch, VILLAR, 2001.

Statens Museum for Kunst viser bevægende videokunst i Thy

Af Lasse Højgaard - 27. Mar 2021

Statens Museum for Kunst viser på den gamle købmandsgård i Doverodde betagende og vedkommende videokunst af Eva Koch – Valmuer, duer og en historie om en familie, der splittes og samles, er nogle af de elementer, som kan opleves i udstillingen ”VILLAR en face”

Da SMK efter flere års forarbejde overtog den gamle købmandsgård i Doverodde på Thy, blev der jublet ikke mindst i Thy og Vestdanmark, med udsigt til at en lille del af nationalgalleriets samlinger snart vil kunne ses, også uden at skulle rejse til hovedstaden. En stor donation fra AP Møllers Fond gør, at man kan begynde det store arbejde med at tegne, projektere og indrette de smukke bygninger på kanten af Limfjorden, så de kan huse kunst, – også den kunst som er sart overfor lys, luftfugtighed mv. En arkitektkonkurrence er snart i gang, men i 2021 sker der ikke noget rent praktisk og indretningsmæssigt.

Manuela med sine børn – Eva Koch, VILLAR, 2001.

Men der er kunst som ikke er så sart og SMK har derfor i år valgt en stor udstilling med videoinstallationer af den særdeles anerkendte danske skulptør og videokunstner Eva Koch.

I købmandsgårdens smukke pakhus præsenteres Eva Kochs hovedværk VILLAR, som SMK erhvervede sidste år. Værket er en stor interaktiv videoinstallation baseret på den tankevækkende fortælling om kunstnerens egen familiehistorie, med sin rod i Spanien før 2. verdenskrig. VILLAR består af seks projektioner, hvor man omgives af indtryk fra den Spanske landsby og får flige af familiens historie. Installationen aktiveres via sensorer på gulvet.

Rækkefølgen afhænger derfor af, hvordan man bevæger sig rundt i salen; så oplevelsen af værket bliver aldrig den samme for publikum, hvilket afspejler den universelle sandhed, at ikke to familiers historie er ens. Vi har alle vores helt egen historie at berette.

Ud over pakhuset består komplekset på Doverodde bl.a. også af en høj silo og her højt oppe er udstillingens anden del – eller måske rettere første del, for her finder man bl.a. værket en face, som ligger umiddelbart før VILLAR og er et bindeled til dette. En face er en bevægende tredelt installation med lysbilleder fra kunstnerens barndom og ungdom. Her i siloen finder man også smukke værker, hvor hvide duer og røde valmuer er centrale elementer.

Cristobalina. Still fra film, Walter Reuter, 1937. Eva Koch, VILLAR, 2001.

Udstillingen er dybt betagende og bevægende. Det er svært ikke at blive (be)rørt, for Eva Koch´s erindringer peger på magisk vis ikke kun ind i hendes liv og erindring, men også i min – i beskuerens. Værkerne spejler relationer og begivenheder, som de kan udfolde sig i et hvilken som helst menneskes univers – i Villar del Cobo såvel som i Doverodde. Det er godt gjort, det er bevægende, smukt og ikke mindst vedkommende. Se selv!

Statens Museum for Kunst Thy
Doverodde Købmandsgaard, Fjordstræde 4, Hurup
Frem til 24. oktober

Artikel fra: Nr. 03 / 2021 – Marts / April