Martin R. Olsen

Sommergrafik på GrafikGalleriet, Næstved

Af Helle Jessen - 20. May 2019

På sommerudstillingen på GrafikGalleriet i Næstved viser en række af Grafisk Værksteds medlemmer nogle variationer over træsnittets udtryksmuligheder. Træsnit hører til gruppen af grafiske højtryksteknikker, hvor tryksværten påføres en udskåret plade, kaldet stokken. Det bortskårne fremstår hvidt i trykket. Det betyder, at kunstneren skal ”tegne” lyset med sine skærejern – i modsætning til når man ”tegner” mørket med sin blyant. Eller motivet kan være tegnet udførligt op på stokken, hvorefter der skæres uden om tegningen. På udstillingen ses eksempler på begge metoder.

Farvetryk – med brug af flere stokke – ses der også eksempler på. Både hvor farveflader opbygger en abstrakt nonfigurativ komposition og på, at flere farvestokke spiller sammen på mere impressionistisk vis. Når de farvede plader lapper ind over hinanden opstår farveblandinger, som giver trykket karakter af unika, idet der aldrig helt kan opnås identiske tryk. Der vil altid være en forskel fra det ene tryk til det andet. Forskellen kan man så vælge at dyrke eller søge at eliminere.

Minna Andersen

Værkerne spænder fra det rå, hvor træet modstand ses som splinter, der bryder konturerne eller hvor træets årer spille ind som et grafisk element i fladen til det mere kontrollerede. I træsnittet er træet en medspiller, som skal tages i ed. I modsætning til linoleumssnittet, hvor materialet hverken lægger til eller fra. Der er det alene kunstnerens beherskelse af sine værktøjer, der kan aflæses i resultatet.

Enkelte værker er – for træsnit – usædvanligt store, medens andre værker er sammensat til en helhed af flere mindre stokke. For enkelte udstillere gælder det, at træsnittet er deres hovedudtryksform eller i al fald en teknik, som de er yderst fortrolige med. For andre er der tale om eksperimentering med en ud af mange billedskabende teknikker.

I tider, hvor de moderne fototeknikker ofte er dominerende, skiller denne udstilling sig ud, fordi den fokuserer på den ældste af de mange grafiske teknikker. Træsnittet er grundlæggende en enkel teknik. Men det er ofte det enkle, der er det krævende, fordi kunstnerens håndværksmæssige bemestring stilles usløret til skue.

Palle Rud Christoffersen

Udstillingens fællesnævner er som sagt træssnit som kunstnerisk udtryk. Der er derfor ingen sammenhæng mellem udstillernes motivkredse. Til gengæld får den besøgende mange bud på, hvad man kan bruge teknikken til.

GrafikGalleriet
Grønnegades Kasernes Kulturcenter
Grønnegade 10
Fra 19. – 28. maj
Torsdag – søndag 12 – 17