Som forvandlet

16. Oct 2014

Af Annemette Fogh
af@culturebites.dk

I århundreder har vi overset, glemt og fortrængt, at antikkens skulpturer ikke var hvide. I virkeligheden var de bemalede i alle regnbuens farver fra top til tå. Et sandt farvebombardement. Erkendelsen af, at den tids bygninger og skulpturer var kulørte virker temmelig chokerende. Glyptotekets udstilling handler om at vise, hvad vi har indhentet af ny viden på området.
Antikken var hvid! Den kendsgerning har været bærende i fortællingen om den vestlige kulturs oprindelse, ligesom den stadig er latent forankret i vores egen tids kulturelle selvopfattelse. Efterårets store særudstilling på Glyptoteket vender op og ned på forestillingen om antikkens hvide verden og viser, at der var anderledes drøn på farverne i græsk og romersk skulptur.
Udstillingen tegner konturerne af farvens fascinerende udviklingshistorie fra den græske til den romerske skulptur. Samtidig trækkes der tråde tilbage til farvebrugen i Egypten, og endelig peger udstillingen frem mod nogle af de undtagelser i senere vestlig skulpturkunst, hvor polykromien trods modstand vandt indpas.
Det er ikke en nyhed, at antikken var kulørt. Allerede for ti år siden viste Glyptoteket en udstilling med samme emne. Forskellen på den, »ClassiColor« i 2004, og den nye, »Som forvandlet«, er, at den aktuelle udstilling er endnu bredere og lægger større vægt på at forklare, hvordan udstillingens forsøg på at rekonstruere nogle af antikkens skulpturer i en kulørt udgave er baseret på intens forskning i et felt, hvor Glyptoteket både spiller en førende rolle og indgår i et internationalt netværk.

Fra mikroskopi til idehistorie
Siden 2004 har forskningen taget yderligere kvantespring. Der er tale om forskning af tværvidenskabelig, nærmest detektivagtig karakter med inddragelse af avancerede naturvidenskabelige metoder som laser, røntgen, infrarød reflektografi og elektronmikroskopi af farvesnit fra originalskulpturer. Forskningsresul-taterne peger utvetydigt på nødvendigheden af et revideret billede af antikken og dermed måske også af vores egen kulturelle selvforståelse.

Som forvandlet – antikken fremkaldt i farver
Udstillingen på Glyptoteket byder på spektakulære originalværker side om side med eksperimentelle rekonstruktioner i oprindelige farvepragt, hvis chokerende sanselighed på én og samme tid gør antikken mere nærværende og fremmedartet.
Scenograferet i et afvekslende forløb, tager udstillingen både hensyn til kronologi og tematiske nedslag. Som sådan zoomes der ind og ud fra den store historie til close-ups på perioder og enkeltstående værker, ligesom de forskellige undersøgelsesmetoder bliver dokumenteret og perspektiveret.  

Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7, København
Frem til 7. december
Artikel fra: Nr. 09 / 2014 – Okt. / Nov.