Skønhed, ro og reflekstion

21. Aug 2012

Af Lars Lisberg

Ærlig talt: Ind imellem kan jeg godt længes efter en udstilling fra den-gang, Verden var i lave, og hvor den umiddelbare og sansede nydelse var legitim. Den er her! – på Vejen Kunstmuseum, for årets særudstilling belyser og analyserer billedkunstneren Axel Hou og gør det intenst og fascinerende ved at præsentere en betagende og smuk samling værker af Axel Hou, 1860-1948.

Fra udstillingens begyndelse mærkes det klart, at Axel Hou var en nær ven af billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsen, Vejen Kunst-museums hovedperson. Og helt naturligt og centralt i udstillingen står de tre monumentale portrætter, som Axel Hou udførte af Niels Hansen-Jacobsen med syv års mellemrum i 1892, 1899 og i 1906. Heftigt og lidenskabeligt viser Axel Hou sin styrke i det raderede portræt fra 1899, en akvatinte på 310 x 250 millimeter. Bag portrættet anes Niels Hansen-Jacobsen-Værket "Fri-heden i Aarhundredets Slutning" fra 1896-97, og under ham stryger formen af hans hovedværk "Skyggen", og trykket tilhører Vejen Kunst-museum.

Grafikeren Axel Hou
Axel Hou var en stærk og en begavet grafiker, der nød stor respekt og anerkendelse i samtiden. Han var således i en årrække formand for Dansk Raderer Forening.

I Axel Hous foretrukne temaer i de grafiske arbejder er portrætter, figurgengivelser og varme, stemningsfulde og følsomme træ- og land-skabsmotiver.
Også her er Vejen-udstillingen sublimt sat op, da vi både kan se skitser, fortegninger og den færdige grafiske udformning og dermed følge, hvordan de møjsommelige og de håndværksmæssige processer trækker det allerinderste frem i grafikeren Axel Hou.

Identifikation og perspektiv
Axel Hous symbolverden er i sit udgangspunkt aldrig postulerende, den er klar og eksistentiel i udtryk og sprog, og ofte peger den hen mod noget uden for os selv, – hen mod noget større. Og helt naturligt får Axel Hou gennem sin kunstnerkarriere flere og store udsmykningsopgaver i kirkeligt regi; Altertavler, forlæg til altertæpper, glasmalerier – kirkeruder. I 1916 tegnede Axel Hou således dåbsfadet i sølv til Herning Kirke, og i 1937-38 den bemalede, blyindfattede rude til St. Magleby Kirke på Amager- og pragtværket er med her i Vejen!
Axel Hou-præsentationen rummer også ganske unikke eksempler på kunstnerens prægtige bogbind og bogillustrationer.

Suveræn udstillingsarkitektur
Museumsleder Teresa Nielsen er en fremragende forsker, udstillingsarkitekt og kunstformidler, og hun har længe været bevist om, at Axel Hou er yderst sparsom beskrevet i den danske kunsthistorie. Teresa Nielsen fortjener megen ros for og gæster til forsker- og præsentationsprojektet Axel Hou.
Vejen Kunstmuseums udstillingsarkitekturer er suveræne. I denne udstilling er samspillet mel-lem det store, åbne, lyse rum og det mindre, tætte og lysdæmpede ganske unik. Helt sublimt bliver det, fordi vi begynder, hvor der bogstavelig talt er allerhøjest til loftet!
Husk nu også at sætte tid af til besøg i Den Permanente Keramik-samling!

Vejen Kunstmuseum
Østergade 4, Vejen
Frem til den 18. november
Artikel fra: Nr. 07 / 2012 – Aug. / Sept.