Skawskum – Michael Ancher til søs

13. Mar 2014

Af Grethe Hagensen
grethe.hagensen@youmail.dk

I 1874 kom Michael Ancher til Skagen for første gang, og mødet med Skagen blev afgørende for hans skæbne, da det var her, han mødte Anna, som han senere giftede sig med. Det var også her, han fandt de motiver – fiskerne og havet, som han arbejdede med hele sit liv.
Ancher var fascineret af fiskernes arbejde og deres heroiske indsats som redningsfolk. Der var masser af motiver at hente, og Ancher malede både portrætter og store figurrige kompositioner.
Han fik sit store kunstneriske gennembrud med billedet ”Vil han klare pynten” (1879), hvor fiskerne står på stranden og følger et skibs kamp mod bølgerne.

Det moderne gennembrud

I 1883 kom Georg Brandes til Skagen, og han opfordrede kunstnerne til at forholde sig kritiske overfor den virkelighed, de levede i. Ancher, som var inspireret af forskellige kunstneriske strømninger, tog udgangspunkt i realismen og naturalismen med rødder i den sete og oplevede virkelighed uden at forskønne den. Fiskerbillederne malede han i nedtonede farver, og der er ofte gråvejr, blæst og høje bølger på det isgrå hav (skawskum).

Den druknede
Udstillingen fortæller også den dramatiske historie om fiskeren og redningsmanden Lars Kruse, som var med til at redde mere end 200 fiskere og søfolks liv men som selv kom ulykkeligt af dage ved en kæntringsulykke, da en forkert sø ramte den båd, han var taget på fiskeri i sammen med et par andre søfolk. Den historie inspirerede Michael Ancher til at male det store interiørbillede ”Den druknede” (1896), men herefter malede han helst kun fredfyldte skildringer af fiskernes liv. Selv om det næsten kun er mændene, Ancher beskæftiger sig med i maleriet, kan man dog også se enkelte billeder af fiskerpiger samlet på Sladrebakken en sommeraften.

Skagens Museum
I 1908 var Michael Ancher med til at stifte Skagens Museum sammen med Annas bror Degn Brøndum og malerne P.S. Krøyer og Laurits Tuxen. Museumsbyggeriet gik i gang i 1926 efter tegninger af Ulrik Plesner, og i 1928 blev museet indviet. Senere er der sket flere udvidelser, og nu står Skagens Museum igen overfor en gennemgribende forandring. I sommeren 2015 skal en ny tilbygning stå færdig, og til oktober i år går man i gang med en renovering af den eksisterende Plesnerbygning, hvilket betyder, at der bliver en lukkeperiode fra oktober 2014 til maj 2015.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, Skagen
Frem til 20. april
Artikel fra: Nr. 03 / 2014 – Marts / April