Sig det med blomster

15. May 2014

Af Peter Tiemroth
pt@bornholmstidende.dk

Det er en imponerende og frodig traditionsfornyer, som Bornholms Kunstmuseum på Helligdommen præsenterer frem til 22. juni i form af særudstillingen » Oase « med den »bornholmske« billedkunstner Anne Sofie Meldgaard.
I samarbejde med kunstmuseet i Randers vises 66 værker fra de seneste år – 25 store malerier og 41 værker på papir – i den 40-årige Anne Sofie Meldgaards første store museumsudstilling. Men hun kan på ingen måde beskyldes for at ryste på hånden.
Man ligefrem overrumples af den usvigelige sikkerhed i de kraftfulde, næsten provokerende og bizarre »blomsterbilleder« , der ligger lysår fra kunsthistoriens idylliserende »dametraditioner« på dette område. Både i motiver, farveglæde og temperament.

Abstraktioner
I kunsthistorien er blomstermotiver gennem århundrederne brugt til at udtrykke både ren naturglæde, poesi og til at symbolisere sjælelige dybder af snart sagt enhver slags.
Med Anne Sofie Meldgaards »Oase« præsenteres en overdådig og frodig parade af malerier og værker på papir med afsæt i velkendte planter eller eksotiske vækster i farvestrålende potter med geometriske mønstre, oftest med monokrom baggrund.
Men selv om de store malerier er flotte, farverige og livlige, så er der langt mere på spil end bare »moderniserede« blomstermalerier. Det kommer aldrig på tale blot at imitere naturen.
Forehavendet går tværtimod så udpræget ud på at skabe »billeder«. Og snarere end at skulle opfattes som figurative, må Anne Sofie Meldgaards malerier ses som eks-pressive abstraktioner over former og farver, hvor de genkendelige motiver – som en slags appetitvækker – inviterer til nærmere fordybelse.
Sammenplantninger
Meldgaards billeder overtager i den grad Helligdommens lyse udstillingsrum med deres usædvanlig modige og kraftfulde udladninger, der trods de indimellem overvældende » farve-sammenplantninger « aldrig kommer i nærheden af blot at tangere det kulørte.
Og hvis man f. eks. fortaber sig i den første endevæg i det første udstillingsrum med de tre billeder »Limelight«, »Gemischten Hinter-grund« og »Wiener Melange«, så oplever man en ren og klangfuld musikalsk suite, der i øvrigt ikke bliver ringere, hvis man i øjenkrogen medtager Jun-Ichi Inous store granitskulptur udenfor vinduet.
Også udstillingens små formater i lak og collager er fascinerende og ofte humoristiske. På papir rumsterer hun ligeledes fermt med perspektiverne, og gennem forskydninger opnår hun overraskende virkninger, som endog kan være af næsten skræmmende karakter.

Bornholms Kunstmuseum
Otto Bruuns Plads 1, Gudhjem
Frem til den 22. juni

 

Artikel fra: Nr. 05 / 2014 – Maj / Juni