Samling og samtid

27. Aug 2015

Af Grethe Hagensen
grethe.hagensen@youmail.dk

Igennem måneder har man spændt kunnet følge byggeriet af tilbygningen til Skagens Museum, som af samme grund har været lukket i en længere periode. Den 1. maj åbnede så særudstillingen ”Samling og samtid” i den nye bygning tegnet af Friis & Moltke.
Med det nye udstillingsrum, som er et stort fleksibelt rum helt uden vinduer men med smagfuldt malede vægge, har man næsten fordoblet museets udstillingsareal, fået nyt indgangsparti, kontorfaciliteter, garderobe og toiletter. Museets café er midlertidig flyttet til den ny bygning, ligesom museumsbutikken har fået bedre plads.

14 væsentlige samtidskunstnere i dialog med skagensmalerne

Udstillingen, som er bygget op over 7 temaer, viser, hvordan skagensmalerne og de nulevende kunstnere har forholdt sig til de samme temaer omkring menneskers dagligdag både ude og hjemme. Krøyers ”Sommer-aften på Skagen Sønderstrand” (1893) og Anchers ”En strandpromenade” (1896) stilles op mod John Kørner: ”Shadows at the beach ( 2013) og Elin Engelsens lyse sommerbillede af tre badende piger ”Zenit” (2013).
Skagensmalerne malede mange interiørbilleder fra stuerne hjemme hos sig selv og hos skagboerne, men for Jesper Christiansen og Anette Harboe er det de mennesketomme rum, der fascinerer.
At kunstnere i dag lader sig inspirere af de gamle skagensmalere ser vi et godt eksempel på hos Ulrik Møller, hvis store næsten fotografiske ”Havstykke” (Skagen Nord-strand). 2015 helt klart er inspireret af Krøyer og Laurits Tuxen, ligesom Christina Malbek også har flere referencer til skagensmalernes værker af spadserende kvinder på stranden. Michael Anchers ikoniske billeder af fiskere, som sætter en robåd i havet modsvares på udstillingen af Allan Ottes billede af Danmarks største fiskefartøj, Gitte Henning, og Eske Kaths ”Sand and the Sea” (2015).

Portrætfrisen
De 51 fine portrætter af kunstnere og andre kulturpersonligheder fra Brøndums spisesal, som i 1946 sammen med hele salen med malerier, paneler og møbler, blev flyttet over på Skagens Museum, hvor de siden har været synonym med museet, er midlertidigt flyttet ind i det nye udstillingslokale, mens den gamle bygning er under renovation. Ved siden af hænger nu en serie portrætter malet af Peter Carlsen og Knud Odde.
Det er interessant at se, hvordan kunstnerne har ladet sig inspirere af de samme emner, og hvordan de fortolker det sete og oplevede. På mange måder er der ikke den helt store forskel på dengang og nu.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, Skagen
Frem til den 31. oktober
Artikel fra: Nr. 07 / 2015 – Aug. / Sept.