Sære væsener

22. Feb 2010

Af Helle Jessen

På kulturcenteret Grønnegades Kaserne har Næstved kommune velvilligt tildelt Grafisk Værksted et par ekstra lokaler. Hermed er det blevet muligt at udvide værkstedets aktiviteter med galleridrift, hvor original grafisk kunst kan præsenteres. Værkstedet drives endnu – i lighed andre Grafiske Værksteder – for midler fra de nu afviklede amter. Ved udgangen af 2010 ophører pengestrømmen og herefter har kommunerne den økonomiske forpligtigelse.
Den 29. januar åbnes det nye galleri med raderinger af Ole Vincent Larsen. Ved sin død i 2003 efterlod kunstneren sig over 300 forskellige grafiske arbejder, hvoraf en stor del foreligger i flere nummererede eksemplarer. Ole Vincent Larsens enke har nu venligst stillet ca. 50 af disse til rådighed. Værkerne er til salg, og publikum har derfor en unik chance for at erhverve en original radering af byens kendte kunstner. Ole Vincent Larsen – der i en årrække formand for BKF 1969 var medlem af sammenslutningen PRO. Han modtog Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og var også medlem af Grafisk Værksted i Næstved. Om end han foretrak at arbejde i sit eget atelier.
I sine raderinger videreførte Ole Vincent Larsen sit særlige billedunivers med landskaber befolket af sære sammensatte væsener, Kompositionerne ser ved første øjekast tilforladelige ud. Ved grundigere iagttagelse træder imidlertid en mere foruroligende stemning frem. Ole Vincent Larsen var fortrolig med teknikken og havde derfor en fri og utvungen tilgang til det grafiske udtryk. Han mixede hjemmevant den stramme stregætsning med ”uldne” koldnålsstreger og benyttede akvatinte til samlende tonede flader – af og til evt. kombineret med akvarel. Hvert grafisk tryk havde derfor ofte karakter af unika.
GrafikGalleriet har flere udstillinger på bedding i det kommende år. I forbindelse med Næstved Bys 875 års jubilæum vises i juni måned grafiske arbejder af Bjørn Nørgaard. Her vil man bl.a. kunne se kunstnerens litografiske værk, som blev trykt på Grafisk Værksted og solgt med henblik på at skaffe midler til bronceskulpturen ”Slattenpatten og hendes døtre”. Skulpturen forventes afsløret på byens torv d. 15. juni.
Senere på sommeren vises en udstilling med unika Art Books udført af kunstnere fra hele verden og i samarbejde med Næstved Museum arrangeres en udstilling over jubilæumstemaet VAND. Denne udstilling varer fra maj til august. Torsdag – søndag 12 –17.

GrafikGalleriet
Sygestalden 15 C, Næstved
Frem til den 28. marts
Artikel fra: Nr. 02 / 2010 – Feb / marts