Eva Toft - Feminine and Feminine. Foto: Inge Schjødt.

Rum og resonans

Af Inge Schjødt - 17. Aug 2023

Eva Toft – Untitled Skyblue I+II. Foto: Inge Schjødt.

Billedkunstner Eva Toft har fyldt Eks-rummet på Amager med maleri og mixedmedia i et stærkt taktilt udtryk, der klæder de rå rum på Prags Boulevard. Værkerne er en fin blanding af helt nye ting, og af nogle, der bygger videre på tidligere, stadigt pulserende procesforløb, recycled og transformeret til et nyt format.

Råt og robust kombineres lakeret broderi med maleri og fotocollage både inden- og udenfor rammerne – med en stor og frigørende selvfølgelighed, som er kendetegnende hos Eva Toft.

Eva Toft – Islandsbrygge on lacquer A. Foto: Inge Schjødt.

Frihed og benspænd

De klassiske elementer, som form, farve, komposition, format, rum, relation til beskueren med mere, har været igangsættende benspænd i begyndelsen af processen, fortæller kunstneren, der er gået ned i værkstørrelse til den aktuelle udstilling, hvor det todimensionelle maleri er i fokus.

I det første Eks-rum lyser en neapelgul med logisk komplementær-blå indslag, som flyder over i næste afdelings violette og orange felter til variationer af grønt og rødbrunt. En behersket bevægelse, der accentueres af forskelligheder i formater og udtryk.

Dernæst er det dialogen med materialerne, som uafladeligt inducerer energi, når kunstneren føjer lag til lag eller vender billedet om, så bagsiden bliver forsiden. Transformation på transformation er, som åndedraget, nødvendigt – og fortsætter endog gennem udstillingsperioden med tilføjelse af flere værker.

Eva Toft – No. 9. Foto: Inge Schjødt.

Fortællinger og opgør

Mellem lagene gemmer sig narrativer, som har befordret processen, men som ikke nødvendigvis behøver at være tilgængelige for beskueren, fortæller Eva Toft. Tidligere lod hun gerne det formulerede mål være ledende. Men ordene og følelserne har hun holdt hen denne gang, og det har givet rummelighed for en friere udforskning.

Motivmæssigt er der fra forrige års produktion medtaget repetetive cirkler og brøndens mursten, som opløses i frigørende humor, samt malerier, hvor strøgenes mere tilfældige bevægelser og spor af materialet får plads.

– Vender man det om, prøver sig selv af, giver lov og plads til at fejle – så bliver det først rigtig interessant, udtaler kunstneren.

Eva Toft – Signatur, Popular Risk, Index Flow I+II. Foto: Inge Schjødt.

Eva Toft er født i 1974 og opvokset i Hellerup. Hun søgte den akademiske vej og studerede Kunsthistorie på KUA, hvorefter det fysisk-taktile for alvor trak i retning af den kunstneriske uddannelse, bl.a. via Ærø Kunsthøjskole og Kunstskolen Spektrum i 2010-2012.
Eva Toft debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling Tistrup 2008, og derpå fulgte Forårsudstillingen Charlottenborg 2009, Kunstnernes Efterårsudstilling 2009 og 2015, samt Kunstnernes Påskeudstilling 2016. Sidenhen soloudstillinger på Æglageret Holbæk og Kirsten Kjærs Museum i Thy 2014 og 2020, samt i Cobra-rummet ved Sophienholm i 2021.

De første galleriudstillinger var hos Jytte Arntzen på Østerbro i København i 2010 og 2011, hos Galleri BLAA, Galleri VESS, og i Bredgade Kunsthandel, hvor hun var medkurator på ’Tell A Friend’. I 2021 og 2022 har hun medvirket på udstillinger i Kunstsalonens regi.

Eva Toft – The Well 4. Foto: Inge Schjødt.

Signatur

Den evige søgen – kampen med stoffet – kampen mod konventioner og fastkursaftaler – også de indre, idémæssige kampe afspejles lag for lag i udstillingens værker, hvor Eva Toft undervejs genfremkalder sin egen signatur i vekselvirkningen mellem ståsted og bevægelse.
Læg vejen om ad Eks-rummet i Atelierfællesskabet 61 på Prags Boulevard – og mød et sansemættet, malerisk univers, som genlyder af galaktisk energi.

PS. Intet foto yder værkerne retfærdighed.

Eks-rummet
Prags Boulevard – Kbh. S
Frem til 19. august

Eva Toft – Fantasy. Foto: Inge Schjødt.
Eva Toft – Sausage Cart. Foto: Inge Schjødt.
Eva Toft – Islandsbrygge on lacquer B. Foto: Inge Schjødt.