Rebellen Kasper Heiberg

25. Apr 2013

Af Tina Møller Larsen

I denne flot gennemarbejdede præsentation af kunstneren Kasper Heiberg har man mulighed for at se et stort udvalg af værker og skitser suppleret med fotografier, film og kunstnerens farvekort, som viser hans udforskning af omverdenen.
Udstillingen sætter fokus på Kasper Heibergs arbejdsmetoder, proces, inspiratorer og idegrundlag men har også en personlige vinkel, hvor man bla med en omfattende biografi kan følge kunstnerens liv år for år frem til hans død i 1984. Et smukt portræt af kunstneren er introen til udstillingen – her ses Kasper Heibergs kontrafej – en afslappet kunstner i en privat sfære –store mørke øjne med et glimt.

Fotografiet er taget af en ukendt fotograf men det kan vist kun have være en kvinde…
Kunstneren ses også på et ungdomsbillede sammen med sin far arkitekten Edvard Heiberg, som var et dybt engageret menneske og en ivrig samfundsdebatør bl.a. i tidskriftet Kritisk Revy hvor han var eksponent og fortaler for funktionalismen som stil og metode i arkitekturen til at skabe optimale betingelser for trivsel inden for boligområdet. I kredsen omkring faderen var øvrige kulturpesonligheder bla Poul Henningsen, malerne Hans Sherfig og Vilhelm Lund-strøm samt Hans Kirk, Otto Gelsted samt lægen Mogens Fog.

Kasper Heiberg er tydeligvis præget af sin opvækst i det kulturradikale hjem med faderen som inspirator og har som noget grundlæggende hans ideer med sig i hele sit kunstneriske virke.

Udstillingens grundlæggende ide er at vise Kasper Heiberg som en eksperimenterende og legende kunstner, som med sin radikale nytænkning af byplanlægning og kunst i det offentlige rum kan betegnes som en pioner i det tyvende århundrede. Kunsten skulle ikke længere være elitær, men nå ud til publikum og åbne sig demokratisk og medinddragende.
For Kasper Heiberg blev hele hans ide om farvens frisættelsen en lang kunstnerisk rejse gennem forskellige medier; begyndende med maleriet som blev forladt til fordel for skulpturen for endeligt at lave såkaldte stedspecifikke installationer som tager udgangspunkt i specifikke steder der har en særlig historie eller funktion knyttet til sig.

For Heiberg førte eksperimenterne frem til skulpturen ,hvor formen er sekundær og og reduceret til en struktur for farven i sig selv. Med sit valg af ganske hverdagsagtige genstande forenklede han formen og gjore farven til sit kraftigste virkemiddel bla i sine trådnetskulpturer.

Principperne videreudvikledes i sammensatte bemalede flader der ikke skulle opfattes som værende egentlige skulpturer, men som formidlere af farven som sansning og oplevelse.

I sine udsmykninger følger Kasper Heiberg ideen om at skabe skulpturer i nær kontakt med omgivelserne i respekt og synergi med den omgivende arkitektur og natur. Kunstværket er ikke forstyrrende eller fremmedgørende med en moralsk eller æstetisk intention, men var et forsøg på at frigøre funktionen, gøre skulpturen med-inddragende og mindske afstanden mellem kunsten og publikum. Dette har kunstneren realiseret med stor konsekvens i bla sin udsmykning af Thisted Amtsgym-nasium, hvor der udelukkende indgår materialer som er brugt til gymnasiet eller relaterer sig til omgivelserne.
”Fra maleriet blev farverne tilbage som en stemning breder sig mellem folk. Uhåndgribelige, uforståelige, metafysiske…” citat Kas-per Heiberg.

Udstillingen viser et nuanceret billede af kunstneren både personligt og kunstnerisk med det fine udvalg af skitser, processer og værker, hvoraf en del er udlånt af private ejere.

Køs er med sin store atmosfære altid et besøg værd og samtidig med udstillingen om Kasper Hei-berg er der mulighed for at se Bjørn Nørgaards skitser til Dronning Margrethe den 2. s gobeliner i en ny og opdateret formidling.

KØS
Nørregade 29, Køge
Frem til 8. september
Artikel fra: Nr. 04 / 2013 – April / Maj