Randi & Katrine på KØS

21. May 2015

Af Louise Staugaard
louise.staugaard@gmail.com

I denne tid skal du forvilde dig en tur på Køge Havn. Et gråt industriområde med særpræget dufte, stilhed og forladte og mennesketomme huse. Køge Havn bliver vel mest brugt af havnens medarbejdere og roklubbens brugere men med KØS’ og kunstnerduoen Randi og Katrines indtog bliver området nu influeret af kunst/arkitektoniske værker/bygninger og publikummer på opdagelse efter kunst i det offentlige rum. En 2 km lang kunstrute fra KØS til Køge Havn tager de besøgende med på en slags kunstskattejagt. Er det mon her vi finder værket eller kunne det være det her?
Det spændende ved at lege med kunsten i det offentlige rum er at det giver os overraskelser og tvivl. Er det den her gule slange vi skal se? Det er det ikke, men det kunne det lige så godt være. For kunsten kommer til at påvirke det omgivende og omvendt. Hvordan påvirker et nuttet muslingebeklædt hus en grå industrihavn, og hvordan indrammer tårnmanden havnens kaj? Vores hverdagsblik udfordres og vores forhold til det offentlige rum som værende en hverdagsscene bliver anderledes. Heri ligger det centrale for Randi og Katrine, som ønsker at udfordre vores forestillinger om det velkendte og det ukendte.
Med udstillingen Follies and Faces tager KØS os med på en retrospektiv rejse – 10 års tilbageblik på Randi og Katrines leg med arkitektur, kunst, bygninger, det offentlige rum og et sammenspil herimellem. Et hus med blinkende øjne, en shawarmabar, glemte transformatortårne, en kæmpemæssig picnic kurv, en kunstlegeplads og jeg kunne blive ved. Udstillings-titlens Follies henviser til begrebet ’folly’, der betegner en dekorativ bygning uden funktion, mens Faces refererer til idéen om besjælede huse med ansigter, der taler til os og skubber til vores forestillinger om vores omgivelser.
Den indendørs udstilling giver publikum mulighed for at få kig ind i de kunstneriske processer bag Randi & Katrines projekter til det offentlige rum samt installationer og skulptur gennem de seneste 10 år. Vi kommer tæt på detaljerige skitser og modeller og får et indblik i de mange referencer til kunst- og kulturhistorie samt arkitektur og havekunst, der optræder i deres værker.
Efter besøget bliver en slentretur på gaden en jagt efter husansigter. Overras-kede, triste, glade huse står alle steder og giver smil på læben.

KØS
Museum for kunst i det offentlige rum
Nørregade 29, Køge
Frem til 27. marts 2016
Artikel fra: Nr. 05 / 2015 – Maj / Juni