Randi & Katrine på Arken

19. Mar 2015

Af Ida Aakerlund
kunstgal@gmail.com

Arkens Kunstakse bebos i denne tid af en højdramatisk totalinstallation skabt af kunstnerduoen Randi og Katrine. Duoens formsprog bærer oftest præg af en klart forenklet stil tilsat et twist af humor. Denne sammenkobling snydes den besøgende heller ikke for denne gang i sit besøg.

Romantisk arkitektonisk vidnesbyrd eller moderne nutidighed

I takt med, at elektriciteten vandt indpas i Danmark i 1920`erne, dukkede transformatortårne op overalt i landskabet. I starten bygget som et solidt håndværk individuelt i design, for senere at blive del af en ofte mere masseproduceret fabrikation for til sidst stort set at uddø. Tidligere indgik tårnene som del af det noble formål at skabe læ for den daglige elektricitet, men i dag er denne strømtilførsel usynlig gravet dybt nede i jorden. Netop derfor er duoens totalinstallation i form af 11 individuelle transformatortårne med hver deres særlige kendetegn netop så "spot on". I en elektrificerende spændingsopladt scenografi får tårnene nu lov til at tale til den besøgende. De inviterer legende den besøgende ind på en skumringsdrømmelignende vandring, hvor de som gådefulde væsner pirrer til ens nysgerrige forundring. Næsten ligesom eventyret om den lille Alice i Eventyrland, der suges ind i nøglehullets mørke dyb, suges den besøgende ind i en sansende rejse ind i Kunstaksen, hvor 11 tårne så at sige kalder på os. Eller er det mon på hinanden de kalder?
Plantet i en atmosfære af et form for hemmeligt fællesskab skyder hvert og et af disse tårne op, dog tydeligt forskudt i skala og med hver deres karakteristika, men hvor hver krop får mulighed for at brumme og summe af levet liv, men stadig indgående i en samlet fortælling. Så denne mystiske sammenbragte konstellation formår at kommunikere en større sag ud i dette karismatiske særsyn. For netop i dette univers synes forbindelseslinjer og summende lyde at søge sammen på kryds og tværs.

Spørgsmål vækkes i hvert fald hos mig som besøgende: Kom-munikerer disse tårne et form for større statement, der godt nok spindes ind i en totalinstallations fortælling med undertoner af en form for genskabt nostalgisk patineret romantik, med det lille twist af den helt rigtige effekt af sælsom uhygge, der rækker dybt ind i erindringernes mange lag? For mig at se rækker denne totalinstallation i høj grad netop ind i en moderne nutid. Disse 11 transformatortårne henleder tankerne på hele den kulturarv, som hver og et af dem rummer med netop deres sjæl og historie intakt. I høj grad brummende af liv for mig som besøgende.

ARKEN
Skovvej 100, Ishøj
Frem til 1. november 
Artikel fra: Nr. 03 / 2015 – Marts / April