1 Christian Finne -#20B1D88

Christian Finne – Atelierbesøg 6. november – Foto: Inge Schjødt.