Pontus Kjerrman: Formning og støbning, stuk og skulpturteknikker

Af Pier Marie Andersen - 25. Apr 2019

Det er en utrolig smuk, spændende og fascinerende fortælling Pontus Kjerrman har lagt for dagen med bogen om stuk og skulptørteknikker. Samtidig er det en gennemtænkt handling, da bogen udkommer samtidig med hans afgang som lektor ved Det kongelige danske Kunstakademis billedhuggerafdeling. Pontus Kjerrman startede som elev ved Kunstakademiet i 1979, og han har gennem de sidste 35 år undervist på Akademiet. Bogen ”Formning og støbning, stuk og skulpturteknikker” er en viderebearbejdning af det gipskompendium, som han har arbejdet på i alle årene på Kunstakademiet. Bogen er en praktisk manual, som beskriver de teknikker og processer, han har gennemgået. Samtidig beskriver Pontus Kjerrman også undervisningen på gipslaboratoriet og mange af de historier, han har hørt om undervisningen i billedhuggerhåndværket på Kunstakademiet de sidste 100 år. Han har bl.a. brugt materiale af Palle Damsholt, der havde skrevet om forskellige gipsformer og hvilken slags gips, man skulle have. Pontus Kjerrman har ligeledes kortlagt forskellige lærerkræfters indsats på området. Fx da Utzon Frank kom til og arbejdede sammen med Joakim Skovgaard. De sørgede for, at der kom en masse håndværk ind med gips- og bronzestøbning, samt mosaik og fresko. Alt i alt er det en ikke helt almindelig bog. Den handler om skulpturelle teknikker, om andre kunstneres værker, personlige beretninger om et liv med gips, kunsthistoriske indblik og om Pontus Kjerrman selv. En kraftpræstation, der hænger godt sammen og giver et fint indblik i en kunstners liv og værk, tanker og handlinger. Det er så også et ekstra plus med de mange fine fotos og illustrationer, der går i fint samspil med teksten.

Pontus Kjerrman.
Formning og Støbning, stuk- og skulpturteknikker
Billedkunstskolernes forlag. 2019
Forord ved Sanne Kofod Olsen,
Dekan, Det Kunstneriske Fakultet, Göteborg Universitet
Tekst: Pontus Kjerrman. 136 sider. Gennemillustreret
Pris: 200 kr. ISBN: 978-87-7945-113-1