Pia Skogberg – The White Cube

Af Pier Marie Andersen - 2. Sep 2019

Pia Skogbergs udstilling på galleri Arte har udstillingstitlen ”The White Cube”. The White Cube kender man godt nok som et stort galleri i London, men det er også et velkendt begreb i kunsthistorien, hvor æstetikken blev introduceret tidligt i det tyvende århundrede af kunstnergruppen De Stijl og Bauhaus-skolen. Ifølge Pia Skogberg skal det i forbindelse med hendes udstilling forstås som det meditative rum, man kan gå ind i, når man besøger en udstilling. Pia Skogberg har opsøgt en række udstillinger bl.a. Aros, Kunsten i Aalborg, Hjørring Kunstmuseum m.v., og her har hun affotograferet de besøgende, når de befinder sig i udstillingsrummene. Pia Skogberg har efterfølgende lavet skitser af foto-materialet, så hun på den måde har skabt sine egne kompositioner og farve-stemninger. Indimellem har hun brugt de billeder, der hænger på museernes vægge som inspiration for sine egne billeder på væggene, men hun har i nogle af billederne helt taget udgangspunkt i egne billeder, fx portrætter af kendte kvindelige kunstnere. ”The White Cube” går igen i alle Pia Skogbergs billede-udtryk, og netop den motiviske forbindelse mellem forskellige udtryk giver udstillingen et særligt conceptuelt præg. Det er specielt, at man som besøgende på et galleri kan se på billeder med besøgende i kunstneriske rum. På den måde rækker ”The White Cube” ud over selve billedet til også at omfatte beskueren af billederne i et andet mediativt rum – her galleri Arte – og det skaber en særlig forbindelse mellem beskuer og billeder. Pia Skogberg udstiller malerier og grafiske tryk – lithografi, serigrafi, koldnålsradering, træsnit, mezzotinte og blandform som akvarel og træsnit. Som noget særligt har Pia Skogberg også fem af sine fine bronzeheste med på udstillingen, en teknik hun tog op i 2001, samme år som hun blev grafisk leder på Kirsten Kjærs museet i Langvad, Hanherred.

Pia Skogberg har den force, at hun ud over at være udøvende kunstner inden for et bredt felt også har taget et sidefag i kunsthistorie, så hun kan kombinere teori med praksis. Det er dog nok så væsentligt, at hun har nogle særlige antenner for, hvad der rører sig i kunsten i dag. Hun opfanger og transformerer de særlige trends, der er i tiden, til usædvanlige og spændende udtryk i sin kunst. Gennem hele sit omfattende værk aner man en kunstner, der har fingeren på pulsen, og som har en utrolig sikker fornemmelse for stregen. Uanset om hun laver grafik eller maler kan man tydeligt fornemme stregen som det centrale i billederne.

Pia Skogberg er født og opvokset i Sverige, men har gennem det meste af sit voksenliv opholdt sig i Danmark. Hun har bolig og atelier i nærheden af Kirsten Kjærs Museum, som hun har en tæt tilknytning til og for godt tre år siden blev hun en del af den ledergruppe, der i dag står bag museet.

Galleri Arte
Krinkelkrogen 20, Lildstrand
7741 Frøstrup
Frem til 22. september