Pædagogisk laboratorium

8. Oct 2010

’Perspektivbanden i aktion’ er et projekt, som henvender sig til børns sanser og kreative behov

Af Lars Svanholm

Der er mange spørgsmål, man må tage stilling til, når talen kommer ind på billedkunst i relation til børn. Skal voksne nødvendigvist trække kunstneriske oplevelser og tankerækker ned over børnene i en proces, der tager udgangspunkt i, at målgruppen udgør fremtidens museums- og kunstpublikum? De fleste – for ikke at sige alle – børn har et veludviklet billedsyn, og det er en uundgåelig konsekvens af, at de dagligt bombarderes med visuelle indtryk.

Kritik og tvivl
Ikke desto mindre oplever man børn, når man befinder sig i den kreative del af undervisningssektoren, som værende stærkt tvivlende og kritiske, når man lader dem stifte bekendtskab med nogle af de mere banebrydende og måske kontroversielle billedkunstnere fra historien.
Børn i en kunstnerisk sammenhæng er i de seneste år blevet en så væsentlig del af kulturlandskabet, at fænomenet næsten udgør en selvstændig industri, og på hvilke betingelser? Er det på de unges præmisser, at tingene foregår? Det er et spørgsmål, som måske er lidt svært at svare på, da tilgangene til at anskueliggøre billedkunst for børn er lige så vidt forskellige som antallet af formidlingsudøvere.

Hammershøi
’Perspektivbanden i aktion’, som lige nu finder sted på KunstCentret Silkeborg Bad har flere sigtepunkter. Det overordnede udgangspunkt er maleren Vilhelm Hammershøi – og han virkede som bekendt på et tidspunkt, hvor guldalderen var ved at blive afløst af modernismen. Vi befinder os med andre ord langt tilbage i kunsthistorien, og netop den tid og de miljøer, som Hammershøi opbyggede i sine værker, udgør for tiden den bestemmende atmosfære i den store søjlesal på Silkeborg Bad.
Rummet har undergået en forandring, der fører én tilbage til Hammershøis tid. Der er dog ikke tale om et kulturhistorisk tiltag; men i langt højere grad et – eller flere – rum, som de unge kan tage afsæt i og inspireres af, når de går i krig med deres egne værker i forbindelse med en af de flere workshops, der finder sted i forhold til projektet.

Pædagogisk værktøj
”Perspektivbanden” består af Kristian Nordentoft og Magnus Damgaard. De har opbygget scenariet og samtidigt udgivet en billedbog med titlen ’Hammershøj – i min morfars kones stue’. Allerede da Deres udsendte besøgte udstillingen, var der masser af eksempler på, hvordan børnene har lavet deres egne udgaver af Hammershøi og modificeret store gengivelser af Hammershøis værker.
Udstillingen er underholdende, og især for børnene og deres forældre udgør den under alle omstændigheder et vigtigt pædagogisk værktøj i relation til kendskabet til Vilhelm Hammershøi. Det er udmærket; men der er stadig mange spørgsmål, der trænger sig på, og udstillingen giver ikke entydige svar på, om det er relevant i så massiv en grad, som det i dag er tilfældet, at gøre børn til midtpunkt i den billedkunstneriske pædagogik.

KunstCentret
Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, Silkeborg
Frem til den 5. december
Artikel fra: Nr. 09 / 2010 – Okt. / nov.