Nyt udstillingssted for papirkunst

Af Erik Meistrup - 13. Aug 2018

Danmark er blevet beriget med et nyt specialiseret udstillingssted: Center for Papirkunst. Så ud over de almene kunstmuseer har vi specialsteder for glas (Glasmuseet i Ebeltoft), keramik (CLAY i Middelfart) og nu et for papirkunst oprettet og selvfinansieret af psaligraf Karen Bit Vejle.

Baggrunden

Bit Vejle har boet og arbejdet i 30 år i Norge, bl.a. som redaktionschef på en tv-station. Hun fortæller ved en rundvisning for Kunstavisen, om hvordan hun fra femårsalderen har været optaget af papirklip (gækkebreve), og hvordan et sygdomsforløb tvang hende væk fra arbejdet og fik hende til at genoptage papirklippet på fuld tid og satse internationalt. Hun arbejder kun med en lille skarp saks, hvor som udgangspunkt folder de ark papirer, hun bruger, to eller tre gange og så klipper sig frem. De store værker ruller hun løbende op på en rulle – den samme metode som en væver – og når hun er færdig, har hun så altid to eller tre identiske udgaver af værket. Det betyder, at hun altid har en version bevaret og derved kan vise os, hvad hun laver, selvom værkerne er forsvundet ind i samlinger forskellige steder.

Centret

Senere besluttede hun så at vende hjem til Jammerbugten, hvor hun tilbragte en del af sin barndom. Hun købte en tidligere Aldi-butik og indrettede den til udstillingssted og åbnede så i foråret i år med en stor udstilling af hendes egne værker og en mindre specialudstilling om gækkebrevet med historiske eksempler og en lokal 5. klasses arbejde med at fortolke gækkebrevet ind i deres egen tid.

Papirkunsten

Papirkunst har ingen særlig høj status i Danmark – måske med undtagelse af H.C. Andersens papirklip, og måske er man også stødt på Sonja Brandes, Langeland – så det er yderst interessant at få et nyt udstillingssted. Papirkunst dækker over forskellige typer teknik, men Bit Vejle går i første omgang efter papirklippet, som man håbe, at der med tiden også bliver plads til de andre typer af kunstnerisk papirproduktion.

Store komplicerede værker

Karen Bit Vejles udstilling afslører en forbløffende høj standard af papirklip, der er en helt anden verden end H.C. Andersen. Flere værker er meget store – f.eks. et dobbelt værk til modefirmaet Hermés, hvor hver del er tre meter lang og gennemspiller forskellige temaer i selskabets historie og udviklingen af produkter.

Et andet utroligt og storslået værk er det syv meter lange: Associationer over Shostakovich 1. klaverkoncert trio opus 8, hvor det brede midterstykke afspejler tempo, rytme og tolkede billeder af at indleve sig i musikken, mens den nederste bort tolker årstiderne, og et femte felt tolker selve det kunstneriske element ved hans musik. Fordi begge disse værker er klip, kan man med en meget gennemført lyssætning samtidig skabe en række skyggebilleder, således at der opstår en ekstra dimension, der breder sig ud på væggene eller gulvet.

Med Karen Bit Vejles tilbagevenden til Danmark og Vendsyssel har vi både fået en kunstner med et ‘stort’ værk og samtidig et helt nyt center for en kunstform, der ellers mest har været overladt til at udstille i udlandet. Tak for det.

Center for Papirkunst
Ilsigvej 2, Blokhus
Frem til 20. september