Myte og magi

13. Mar 2014

Af Ove Torp
torp.herning@mail.dk

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning skal have ny leder efter Hanne Lundgren Nielsen, der på fornem vis har styret butikken i 10 år. Hanne er tiltrådt som leder af Folkeuniversitetet i Odense. Indtil videre er museets nummer to Lotte Korshøj konstitueret leder. Hanne Lundgren fik mange rosende ord med på vejen 22. februar, hvor der var indbudt til fernisering af en bemærkelsesværdig udstilling med Jan Nieuwen-huijs.

Bemærkelsesværdig fordi Cobra, der havde sit udspring i en markant modstand mod det etablerede, er blevet særdeles populær blandt det bedre borgerskab. Nu vover man så at vise en Cobra-kritiker, Jan Nieu-wenhuijs (bror til Constant), der kalder de senere cobra-værker for søvndyssende. I og for sig et logisk synspunkt i 100-året for Jorns fødsel, hvor skrifter og idegrundlag studeres. Men næppe populært hos alle samlere. Gruppen var ikke dannet som en udstillingsgruppe, men som en gruppe af aktivister. Men mange af gruppens eksperimentalister blev æstetiker. Jeg finder noget af deres arbejde meget søvndyssende, sagde Jan Nieuwenhuijs engang i tresserne.

Den aktuelle udstilling er da også vild. Mange af de viste værker, heraf en del meget små, er udlånt af familien. Direktør for Stedelijk Nuseum Schidam, Diana Wind foretog den officielle åbning. Samarbej-det er et forsøg på at åbne Cobra-vinklen op. Der er lagt vægt på, at det er en lidt mere udfordrende kunstner, der kan ses som en forsmag på museets store udstilling med Svend Wiig-Hansen senere på året. Denne anmelder kunne ønske sig, at man også snart ser vores egen noget oversete Preben Wölck i sammenhængen.

Vi ser hos Jan Nieuwenhuijs et afsæt i de menneskelige drifter. Han læner sig tydeligvis op ad surrealisterne. Og så dyrkede han tidligt grimheden som hjælp til at bære budskabet – just som det dyrkes af kunstnere i vores tid – som et middel til ikke at blive ligegyldige sofastykker på samme søm i pæne stuer – den afgørende balance mellem kunst og rimelig indtjening på pæne billeder.

Jan Nieuwenhuijs blev født 8. januar 1922 og døde 28. december 1986. Han dannede sammen med Appel, Elburg, Kouwenaar, Wolve-kamp, broderen Constant Nieuwen-huijs, Brands og Rooskens Experi-mentele Groep i Holland i 1948.
En del af gruppen var med til at danne CoBrA – en sammentrækning af Copenhagen, Brussels og Amster-dam – få måneder senere, da Karel Appel, Constant, Corneille, Detre-mont, Jorn og Noiret 8. november underskrev manifestet "La Cause ètait Entendue" (sagen er afgjort) på Café Notre-Dame i Paris.

Jan Nieuwenhuijs passer godt ind på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Birk, han er farverig, legende og ja kritisk. Som han skulle have sagt: Kunst er ikke en konstruktion af farver og linier, men et dyr, en nat, et skrig, et menneske – eller alt dette på én gang.

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
Birk Centerpark, 1, Herning,
Frem til 20. april
Artikel fra: Nr. 03 / 2014 – Marts / April