Morten Buch. Picnic 2018, Monotypi 112 x 76 cm. Foto: Anders Sune Berg.

Morten Buch maler frejdigt på Kastrupgård

Af Orla Schantz - 21. Nov 2018

Morten Buch har kredset om begrebet i flere år. Hvad er en gentagelse for noget? I 1914 malede han serien ”Departure”, der er fire gentagelser af det samme naturmotiv, indrammet af to træstammer på hver sin side. Han forsøgte at male det sam-me billede igen og igen, men opdagede, der altid sneg sig små forskelle ind, der næsten ikke kan ses eller formuleres. ”Når jeg har malet et billede, der lykkedes, har jeg altid fornemmelsen af, at der har været en hel mængde billeder bagved, en masse gentagelser. I hvert fald kom gentagelsen ikke ud af det blå, og det begyndte at trænge sig meget på,” siger Morten Buch selv i den ledsagende bogudgivelse. Han foreslår også, hvordan den 7 meter brede ”Departure” serie skal aflæses.

”Man vil nærmest kunne gå ind i billedet uden egentlig at gå nogen steder. Så når man gik forbi billedet, ville man på en måde bevæge sig i hakker eller være i en tilstand som et langsomt epileptisk anfald, uden at noget egentlig forandrede sig. Men der var sådan nogle små minimale forskydninger.”

Morten Buch. Picnic 2018, Monotypi 112 x 76 cm.
Foto: Anders Sune Berg.

Andre har også bidraget til diskussionen, således den franske filosof Gilles Deleuze (1920-95), der i sin disputats “Différance et répétition” (1968) udarbejder et begreb for en “kompleks gentagelse”, hvor en forskel skjuler og forskyder sig, ligesom han definerer “den klare forskel”. Ja, også vores egen Søren Kierkegaard spekulerede over forholdet i sin roman “Gjentagelsen” (1843) hvor han skelner mellem erindring og gentagelse, hvor det sidste udgør menneskets mulighed for som en slags livsstrategi at blive nærværende i nuet.

Men hovedsigtet i ”Picnic”, Mor-ten Buchs største soloudstilling hidtil (også med en fin finte til gentagelsen af temaet fra Édouard Manets berømte ’Frokost i det grønne’ fra 1863) er hans forsøg med den særlige trykteknik kaldet Monotypi. Modsat litografi eller træsnit trykkes ikke i oplag. Trykket er MONO – ét enkelt tryk. One shot.

Det er et dristigt forehavende, men lykkes i stort omfang. Billeder-ne, eller rettere trykkene, er klare, farverige, ”in your face”, og det virker uforfærdet, nærmest muntert. En aubergine, et par høje hæle, en kvindekrop og en malerbøtte er nogle at motiverne, malet i svungne kolorerede bevægelser. De har skitsens friske sanselighed som billeder i transit – på vej et sted hen, fulde af gåpåmod. Det er godt lavet.

Kastrupgårdsamlingen
Kastrupvej 399, Kastrup
Frem til 20. januar 2019

Artikel fra: Nr. 10 / 2018 – November / December