Modernisme med et twist

17. Oct 2013

Af Tina Møller Larsen
timola@elvercom.dk

KØS åbner atter dørene til en unik kunstoplevelse hvor museet i efterår – og vintersæsonen inviterer indenfor til et hypnotiserende kig ind i maleren Niels Larsen Stevns univers.

Udstillingen, der er kurateret af kunsthistorikeren Mikael Wivel, folder på vidunderlig vis maleren Niels Larsen Stevns ud som historisk slagmaler, som landskabsmaler med motiver fra bl.a. Borup, som søgende kunstner på rejse i Sydeuropa og som billedhugger, og endelig får publikum en flig af privatmennesket Stevns i harmonisk samklang med sin elskede hustru.
Som menneske var maleren tilbageholdende, beskeden og indadvendt og bar hele livet på en tro på kristendommen. Han malede Kristus ind i det tyvende århundrede på en hidtil uset, vild og dristig måde som vakte furuore i kirkelige kredse med sine kirkeudsmykninger og ekspressive figurmaleri.

Niels Larsen Stevns markerer sig i dansk modernisme som en fremtrædende skikkelse, der med sin re-ligiøse søgen og metafysiske sværmerier dog alligevel adskiller sig væsentligt fra sine samtidige kunstnerkollegaer.
Som kunstner gav han den mo-dernistiske tradition en ny dimension både i kraft af sit motivvalg, farveholdning samt undersøgelse og indfangelse af lyset der nærmer sig det metafysiske.
Han revitaliserer og nyfortolker historiemaleriet som genre og indskriver det i den modernistiske tradition med frescodekorationen i Hjørring.

”Inspirationen har mange veje, og i tilfældet Stevns kom det ikke kun fra fortiden.Selv om han havde traditionen med sig, var han ikke tilbageskuende, men klartseende. Han så sig snarere omkring og han så med egne øjne. Deraf nærværet i hans fortolkning af historiemaleriet.” (Citat Mikael Wivel fra publikationen Slagmaleri)
Frescoudsmykningen i det da-værende centralbibliotek for Hjør-ring Amt skildrer Svenskekrigene og Grevens fejde og er et centralt værk i både Larsen Stevns egen produktion og i dansk kunsthistorie.

Udstillingen giver på fornem vis et indblik i processen fa skitse til væg og viser desuden et stort udvalg af fotografier, avisudklip mm. som Stevns benyttede som inspiration til sit arbejde.
Han brugte bl.a. fotografiet til at forny historiemaleriet og føre det op til det tyvende århundrede ved at studere menneskers og dyrs naturlige bevægelsesmønstre.

Gennem studier af fotos af tennismatcher, fodboldkampe, gallopløb, opstande og demonstrationer tilførtes den historiske genre en ny vitalitet og umiddelbarhed.
”Stevns kan have lært metoden af J.F Willumsen, den anden store enegænger i dansk modernisme. Denne samlede sit fotografiske beredskab i store albums, opdelt efter temaer. Nu var Stevns en mere beskeden mand, så han samlede sine fotografier i store brugte konvolutter.” (Citat Mikael Wivel fra publikationen Slagmaleri)
Niels Larsen Stevns (1864- 1941) født og opvokset i landsbyen Gevnø på Stevns hvortil han flere gange vendte hjem til egnen for at male.

I sommeren 1935 maler Niels Larsen Stevns en række landskabsmalerier fra Borup på Sydsjælland nær Køge, mens han venter på at genoptage arbejdet med slagscenerne i Hjørring. Et udvalg af disse landskabsmalerier er medtaget på udstillingen og viser udforskningen og det intense arbejde med lyset.
”Lyset kommer ikke kun fra oven i billederne – det ligger også inde mellem træerne og buskadserne og ude på markerne. Det er overalt i naturen, og Stevns henter det lige ind i sin farve for at vidne om dette stadige nærvær af verdens lys” (Citat Mikael Wivel).

KØS
Nørregade 29, Køge
Frem til 23. februar 2014
Artikel fra: Nr. 09 / 2013 – Okt. / Nov.