Mellem frygt og begær

23. Feb 2016

Af Pier Marie Andersen
pier.andersen@mail.tele.dk

Adam Saks (f. 1974) har med udstillingen i Kunsthal Nord skabt en malerisk total-installation. Faktisk giver de store sansebårne malerier og mindre papirarbejder beskuerne et skud for boven, lige når man træder ind af døren til Kunsthal Nord. Som nummer et i udstillingsrækken mødes man af et af de største billeder, Adam Saks nogensinde har malet. Det hedder ”we are the night” og måler 5,40 x 2,40 meter. Som titlen henviser til, kan man her bevæge sig ind i en nattezone, hvor alt kan ske. Der er tale om en triptykon, hvor baggrunden er udflydende og ensartet malet, og hvor elementer af grafisk karakter svæver rundt. I billedets venstre side ses et knojern, et ultimativt vanitasmotiv, og der er djævleskeletter og valmuer.

Inspireret af barokken
Adam Saks har skabt nattebilledet direkte til udstillingen i Kunsthal Nord, og som det fremgår af billedet har han arbejdet med klassiske temaer som Memento mori og Vanitas motiver. ”We are the night” adskiller sig fra de øvrige oliemalerier på udstillingen ved at have en transparent og akvarelagtig baggrund og et meget klart grafisk udtryk, som han på fornem vis har forenet med det maleriske udtryk.
Som det bl.a. fremgår af oliemaleriet ”Falconidae” fra 2014 har Adam Saks været inspireret af den hollandske barok og dens stilleben. En nature morte maleri med mange døde genstande, fra valmuer, hvis stikler ligner knogler, en udstoppet falk, et æbleskrog og en lysestage. Det er et Memento Mori om at huske døden, så livet leves. Man kan se, at Adam Saks i sine oliemalerier har anvendt en collageagtig sammensætning af elementer, hvor enkeltelementerne – og ikke det samlede udtryk – angiver et billedmæssigt indhold.
I Adam Saks oliemalerier kan man se gentagelser som fx lysestagen med et stearinlys. En kande med en rød ornamentering går igen i flere af billederne. Der er visne valmuer og skeletarme, der er halvtskårne og rådne udtørrede citrusfrugter og der er udstoppede fugle. Ikke mindst er der snirklerne, som kunne være øjne, der kigger ud og indimellem bærer en tåre. Udstillingens titel ”Setting sail in a teardrop of fear and desire” har her sin berettigelse, og den henviser også til Adam Saks og hans kunstneriske drive. Udstil-lingen er båret af en sejllads for fulde sejl mellem tårerne i frygten og begæret.

Imponerende installation
En anden imponerende installation er seks store værker, der hver måler omkring 2 x 2 meter. De har samme motiv, men hver deres farve: rød, sort, grøn, violet, gul og grå. Bil-lederne skildrer en port, det kan være et hjerte eller en vagina, og i billedernes top ses en sammenstilling af noget, der kunne ligne slips eller fallossymboler. Billederne er lavet med udgangspunkt i det utopiske Monte Veritá (sandhedens bjerg), hvor en gruppe unge pionerer i begyndelsen af 1900-tallet forsøgte at skabe verdens første alternative samfund.
I de inderste rum ses et kæmpe sort/hvidt vægmaleri, der strækker sig fra gulv til loft. Det er malet med udgangspunkt i et træsnit, og på vægmaleriet hænger mindre tryk og akvareller. Mellem rummene er der opsat seks montrer, der viser udsnit af Adam Saks kunstneriske praksis. Endvidere har Kunsthallen som noget nyt inddraget et af administrationsrummene til udstillingens to sidste billeder. Kunst-nerisk leder Henrik Broch-Lips har givet udstillingen fuld skrue ikke kun på det udstillingsmæssige plan, men også på det journalistiske og formidlingsmæssige plan.

Kunsthal NORD
Kjellerups Torv 5, Aalborg
Frem til 6. marts
Artikel fra: Nr. 02 / 2016 – Feb. / Marts