Maleren og mennesket

23. Apr 2015

Nolde Museet i Sebüll er et kunstcenter med format, hvor vi møder maleren og mennesket Emil Nolde

Af Lars Lisberg

"Emil Nolde – Kunsten i sig selv er mit sprog" er titlen på den 59. årsudstilling på "Stif-tung Nolde", Nolde Museet i Seebüll- ganske få kilometer syd for Tønder og den dansk-tyske grænse.

Årsudstilling 2015 rummer centrale værker at Emil Nolde, og for første gang suppleres årsudstillingen med udvalgte citater og levnedsbeskrivelser, og de er en stor gevinst for udstillingen, da Emil Nolde havde en original livskraft og en hel enorm skaberkraft.

Møde med stille storhed
Emil Nolde, Hans Emil Han-sen, 1867-1956, var født i landsbyen Nolde, 10 kilometer øst for Tønder, og han tog hjemstavnens navn som kunstneridentitet.
Ofte betragtes Emil Nolde som dansk-tysk kunstner, fordi han en stor del at sit liv tilbragte sommeren på Als og vintertiden i Berlin, men hans malerbasis og atelier blev i 1927 den markante bygning i Seebull: Nolde Museet.
Og her i marsklandet med dets vejr, farver og stærke menneske-typer skabte Emil Nolde nogle af de mest passionerende religiøse billeder fra Kristi lidelseshistorie. Og igen oplever jeg gennem Emil Nolde, at de stærkeste fortællinger slutter aldrig. Emil Nolde blev en af de mest markante repræsentanter for den tyske ekspressionisme i begyndelsen af 1900-tallet. I en kortere periode var Emil Nolde tilknyttet kunstnersammen-slutningen "Die Brücke", der i tiden 1905-1913 eksponerede den tyske ekspressionisme og samtidig repræsenterede en frigørelse fra tidens akademiske maleri.

Begejstring og lidenskab
Et kernebillede i denne års-udstilling er et af Emil Noldes mesterværker "Stilleben med stribet Ged". Billedet købte "Stiftung Nolde" af Johanthe Erdmann, Emil Noldes anden hustru, og det er første gang i tyve år, at Nolde Museet har anskaffet et nyt maleri. Købet af værket blev økonomisk støttet af den slevig-holstenske kulturfond. For-uden det nyindkøbte værk har "Stiftung Noldes" muse-umsleder Christian Ring i år taget syv Nolde-billeder med, der vises for første gang.

Længsel og søgen
Det er længe siden, jeg har oplevet en billedudstilling bide sig så hårdt lige fra starten, og den bimler endnu i mig, mens jeg skriver de her linjer. Udstillingen gør mig bevidst om både det forankrede og om liv, hvor det ikke kun handler om at nå frem, men også om en rejse- en udvikling i sig selv.

Tysktime
Til Nolde-studerende skal jeg anbefale at læse romanen "Tysktime" af Siegfried Lenz. "Tysktime" er en betagende fortælling om de år, hvor Hitlerstyret gav Emil Nolde malerforbud.
I tilgift er "Tysktime" en smuk og en betagende fortælling om Emil Noldes fascination af marsklandet.

Nolde Museet
Seebüll, Neukirchen
Frem til 30. november 
Artikel fra: Nr. 04 / 2015 – April / Maj