Lysets rytmer og…

27. May 2010

Af Lis Engel

Nordatlantens Brygge har netop nu en spændende udstilling med en række spændende billeder med fokus på temaet lys. Temaet fortolkes primært af den færøske kunstner Elinborg Lützen og af maleren Harald Moltke. Desuden er der billeder af Achton Friis og Andreas Kornerup, som alle deltog som dokumentationsmalere for godt 100 år siden med billeder og tegninger fra de store videnskabelige ekspeditioner til Island, Finland og Grønland og også nogle smukke akvareller af geologen og maleren Per Kirkebys. Både Elinborg Lützen og Harald Moltke skaber billeder af lyset landskaber hvor konkret sanselighed og nærvær er forbundet det nære og grænseløse. Elinborg virkeliggør denne spændvidde gennem sine suverænt modulerede sort- hvide rytmer af lysets livsrum og Moltke viser det som farvernes himmeldans. Udstillingen er en intens billedgørelse af lyset som binder mennesker, natur og elementerne sammen i kosmiske rum.

Rytmens mester
Elinborg Lützens smukke linoleumstryk vrimler med billeder som på mange måder illustrerer alle kunsthistoriens store spørgsmål i det grundlæggende enkle medie stregen og sort hvid. Ved at give sig selv lejlighed til at opleve Elinborgs billeder vil man få en enestående mulighed for at lade sig indfange af stregens fortællende og symbolske muligheder og samtidigt se det fantastiske flydende skift der er imellem det abstrakte som ren rytme, modulation af lys og mørke og samtidigt levendegøre billedet som fortælling, som myte, som eventyr og magisk forvandling. Hendes kunst et fornemt visuelt udtryk for hvad det moderne billedes spændvidde kan – på en gang billeder som fortællinger om menneskers erfaringer og forståelser og samtidigt et sanselig nu som rytmisk og sanseligt nærvær hvor lys og mørke væver krop, kultur og kosmos ind i poetiske tilstande af væren. 

Motiver
Elinborg Lützen vælger sine motiver fra konkrete færøske landskaber med en evne til at give et kunstnerisk visuelt udtryk alene gennem stregen som sort hvide klangfarver og rytmer. Inspirationen er udover naturen, hverdagen og bygden også hentet i færøske sagn og eventyr, der er med til at visualisere en almenmenneskelig fortælling der åbner ind i mytologiske fremstillinger af menneskers møde med livet og døden. Elinborg Lützen er inspireret af den danske grafiker Povl Christiansen men udviklede sin helt egen stil.

Nordlys – himmelske lysshow
Harald Moltkes fænomenale malerier af Nordlys er fascinerende billeder af et naturfænomen. Det er klassisk realistisk maleri hvor fænomenerne gengives nuanceret, sensitivt og præcist og på den måde opfylder dedet konkrete videnskabelige formål at registrere nordlysfænomener så præcist som muligt, men billederne er også kunstneriske udtryk for lyset som motiv. Her når billederne langt ud over deres dokumentariske betydning. De er også billeder af lys som bevægelse og evig forvandling. Moltkes billeder er et sandt flammeshow der åbner for en kosmiske livsfølelse. Det sker særligt stærkt i de billeder hvor det kun er himlen der er i synsfeltet og al kontakt til den menneskelige jordiske forankring er usynlig. De fleste billeder rummer dog en lille antydning af det menneskelige som en kropslig og jordisk forankring, der skaber en stærkere polaritet mellem hverdagens aktiviteter og himlens bevægelser. Der er også en video der viser nordlysbillederne som et gigantisk TV lys show. Lyset som forførelse og som forvandling, et urfænomen som altid drager og har draget mennesker. Moltkes Nordlysbilleder rummer en storhed og grænseløshed som løfter lys, bevægelse og farve ind i himmelske landskaber som skabelsens kilder –.Det er billeder som åbner for oplevelser af bevægelse og lys som en evig skabende kraft og dermed bliver lysets bevægelse symbolet på paradisiske tilstande der er helt løftet ud af fortællingens psykologiske rum og ind i abstraktionens åbne rum. Det lysets kosmiske dans som en grænseløs berusende følelse af skønhed og salighedstilstande.

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, København K
Harald Moltke – Frem til den 4. juli

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, København K
Elinborg Lützen – Frem til den 5. september

Artikel fra: Nr. 05 / 2010 – Maj / juni