Laila Westergaard, Døbefont, 2015-16. Blå Rønnegranit. Foto: Ingrid Riis.

Luthers teser som inspiration

Af Inger de Stricker - 1. Nov 2017

I 1517, vistnok d. 31.10, startede Luther reformationen ved at sætte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

Med sine teser udfordrede han kirken både økonomisk og teologisk. Teserne indeholdt en voldsom kritik af paven, præster og kirken som organisation.

Teserne fik stor gennemslagskraft og medførte kirkens splittelse. 19 år senere, efter mange genvordigheder, blev reformationen indført i Danmark.

For at fejre reformationen har det formelle overhoved for den danske folkekirke, dronningen, nedsat et præsidium, bestående af museumsdirektør Dagmar Warming, cand. mag. Lisbeth Bonde og dr. phil. Henrik Wivel, udvalgt 25 kunstnere for at reflektere over teserne og give det et kunstnerisk udtryk.
Spørgsmålet er så om Luthers oprør og de 25 kunstneres refleksioner kan sige et moderne publikum noget?
Ja, det kan det.

Om det var godt eller skidt for Danmark med reformationen, er et åbent spørgsmål. Det handlede i stor grad om magtpolitik mellem kirkemagt, adel og kongemagt, hvor kongemagten sejrede.

Udstillingen er ubetinget vellykket. Konceptet fejler ikke noget. Der er skabt en række væsentlige værker af gode kunstnere. Mange af værkerne er underfundige og rebusagtige. Det gælder f.eks. Leonard Forslunds værk, Luther 2016. Materialerne er spejl, printet og bemalet plexiglas og metalbeslag. To tretaller står frem gult. De refererer til tese 33 om afladshandel: ”Man skal vogte sig meget for dem, der siger, at pavens aflad er den Guds uvurderlige gave, hvorved mennesket bliver forsonet med Gud”. Bil-ledet består af 3 lag plexiglas ovenpå hinanden som en triptykon. Bagerst ligger et spejl, splintret i 95 stykker, som giver reflekser til de bemalede plexiglasplader. Metalbeslagene referer til naglerne i den korsfæstede Jesus. Korset er der ikke, men man kan se de centrale punkter. Der er skrevet noget, som er svært at se, man prøver at tyde det, der står som en slags palimpsest, næsten slettet, men alligevel ikke, og der er lagt et foto af en pistol ind, som er rettet mod beskueren. Beskueren er mål for billedets budskab.

Også i Anette Harboe Flensburgs billeder arbejdes med rum og betydningslag.

I alt vises der 3 billeder. De to små ret enkle billeder lægger op til det store, tredje billede, som er mere kompliceret at overskue. Der er mange rumlige planer, men forrest i billedet optræder der et sort kors. Bagved ligger der hvide kors, eller måske er det bare rum inddelinger. I hvert rum arbejdes med lys og skygge, eller lys og mørke samt farvekontrasten blå og orange, dog med et let gråt filter over. Herrens hus har mange rum.

En skulptur, værd at fremhæve, er Laila Westergaards dåbskar i granit, fint udhugget og med stimer af sild på siderne på vej op til vandspejlet. Fisken er det ældste kristussymbol. Her er det ikke én fisk, men en hel stime som symbol for mennesket, der søger mod lyset, mod dåben og indvielsen til det kristne liv.

Udstillingen rummer et stort antal dejlige kunstværker skabt til lejligheden, fyldt med visuel skønhed og spændende betydningslag. En forholdsvis bunden opgave, der har kastet meget fantasi og skabertrang af sig.

Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71, Toreby L
Frem til 7. januar 2018

Leonard Forslund, LUTHER, 2016. Mdf, akrylspejl, printet og bemalet plexiglas og metalbeslag. Foto: Erling Lykke Jeppesen.
Anette Harboe Flensburg, Beforeafter, 2016. Olie på lærred. Foto: Ingrid Riis.