Love, Fear and Evil

23. Feb 2016

Af Mette Trolle Rasmussen
mette.trolle@mail.dk

Se frygten og ondskaben i øjnene og tag på en foruroligende rejse med Holstebro Kunstmuseum som rejseleder. Fortællingen er skræmmende. Vi ved ikke, hvad der er virkelighed, og hvad der er fortælling. Man identificerer sig med jeg’et, giver efter for smerten. Hvor er menneskets ondskab dog uudgrundelig. Bliver vi aldrig klogere? Skal historien gentage sig selv?

Uden håb og kærlighed overlever vi ikke så megen smerte. Det er svært at finde i dette værk af Nina Sten-Knudsens, men der er en ejendommelig stilhed og skønhed i udstillingen.

Udstillingen er et mesterskud og jeg forlader den dybt berørt. Rejsen kunne let blive et vulgært rum af voldsporno og de rødviolette farver være det blodrøde skær, men NSK har os, med denne lette poetiske skiften mellem realisme og surrealisme, med skiftende materialer fra tegning, foto, maleri, installation og video, kombineret med værkernes titler i en fortløbende fortælling, i et kunstgreb, der ikke kammer over og ikke bliver for tung og ubærlig.
Helt konkret handler dykker NSK ned i nazisternes og kolonimagternes forbrydelser og overgreb, udnyttelse af børnearbejdere, hjemløse børn, børn forladt af deres mødre til børnehjem og hvem ved hvad. Vi møder Maldoror (en figur i en roman, der repræsenterer den absolutte ondskab og ofte er brugt af surrealisterne) heroinjunkien, der lokker med muligheden for flugt. Mange temaer berøres. Og hvor kommer ondskaben fra? Er der en mulighed for forvandling og forløsning? Det skal man komme og se i udstillingen om der er.

Nina Sten-Knudsen har som kunstner udforsket maleriets muligheder. Tidli-gere har hun uden mål kastet sig ud i et maleri og ladet det bestemme vejen.

Men med trilogien Love, Fear and Evil blev hun for første gang som kunstner overvældet af ideer, tegnede skitser og kædede de endelige værker sammen med ord i denne både realistiske og surrealistiske fortælling på en enestående og nyskabende måde. Hvor hun før gik i dybden med et maleri arbejder hun her med et mange facetteret og de-fragmenteret værk, der med ordets kraft sættes sammen til et fortløbende værk, der er mange gange større. Værkerne er en helhed hver for sig, fungerer i en større helhed og i fortællingen. Der er en mening og historie, men den er ikke lukket eller entydig. Der er mange lag, symboler og referencer og som beskuer er jeg også ude på min egen personlige rejse. Udstillingen er et mesterværk.

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2A, Holstebro
Frem til 16. maj 
Artikel fra: Nr. 02 / 2016 – Feb. / Marts