LOST IN THE CLOUDS

19. Dec 2016

Af Grethe Hagensen
grethe.hagensen@youmail.dk

Når englænderne siger, at man er ”lost in the Clouds”, er man forvirret eller magtesløs i forhold til en problemstilling, man ikke kan overskue. Og det er netop det, der kendetegner de børn, som Ole Tersløse viser os på Vendsyssel Kunstmuseum i store computerskabte billeder, og som resulterer i en form for eksistentiel forvirring hos dem. På langt de fleste billeder opstår forvirringen hos børnene i deres møde med en skyformation.
En lillebror kigger op på sin unaturligt store storebror, men da storebrors hoved er dækket af en sky, kan lillebror ikke afkode hans hensigter, og han forbliver en gåde for den lille. Et andet barn sidder på en sky og forsøger at fiske, men fiskesnøren er ikke lang nok til at nå ned i vandet, og han fisker derfor formålsløst i den tomme luft. En mediterende dreng oplever at vækstprocessen kortslutter, og hans hoved opløses i en paddehattesky.

New-born Revenge
Ud over den omtalte billedserie indgår der på udstillingen en skulptur med titlen ”New-born Revenge”. Skulpturen forestiller en halvt opløst menneskefigur, der flyder ud af et revnet æg. Den nyfødte holder en pistol rettet mod beskueren. Der spilles på klare, men samtidigt tvetydige referencer til billederne. Pistolen optræder nemlig ikke blot i skulpturen, men også på et billede af en suicidal dreng, der ved et uheld rammer en lille undseelig fugl i selvmordsforsøget.
Tersløses værker er computerskabte, og i modsætning til hvad man umiddelbart skulle tro, indgår der aldrig fotografisk materiale i hans billeder. Hvert billedelement, hvad enten det er et barn, en fugl, en pistol o.s.v. modelleres op i avancerede 3D – computerprogrammer og sættes sammen, så de danner billedets motiv. En fantastisk teknik som Ole mestrer fuldkomment.
Skulpturen er lavet i de samme computerprogrammer og printet som et enormt 3D-print. Pistolen er computerteknisk præcist det samme objekt. Den er blot fremstillet i to dimensioner, når den indgår i billedet og i tre dimensioner, når den indgår i skulpturen.
Ole Tersløse spiller konsekvent på beskuerens tvivl og usikkerhed. Han udfordrer os, når han opsøger forvirringen, usikkerheden og tvetydigheden. Hans kunst er en bestræbelse på at indfange det gådefulde og magisk uforklarlige, som opstår, når tilsyneladende enkle kunstneriske greb og motiver åbner op for en verden, der viser sig at være langt mere kompleks, end vi troede.


Vendsyssel Kunstmuseum
P. Nørkjærs Plads 15, Hjørring
Frem til 5. marts 2017 
Artikel fra: Nr. 11 / 2016 – Dec. / Jan.