Livsrejse med ophold

22. Aug 2013


Troels Wörsels malerier er på den ene side dybt komplekse, og på den anden side er de svævende lette og bærer umiddelbarhedens præg

Af Lars Lisberg

Det var i sommeren 2000, Tønder Kunstmuseum første gang viste en udstilling med malerier af Troels Wörsel, født 1950.
I den udstilling var det alene tale om at præsentere værker fra 1980’erne og 1990’erne. Den aktuelle udstilling med titlen "Troels Wörsel. Maleri. Udvalg II" består af værker, hvor de tidligste er fra 1975 og de seneste fra i år.
Det er ikke en traditionel retrospektiv præsentation, men det er yderst væsentlige værker valgt fra Troels Wörsels kunstnerkarriere og sat i regi i nært samarbejde med Troels Wörsel.
Allerede mens Troels Wörsel i starten af 1970’erne studerede historie og filosofi på universitetet, blev han stærkt fanget af konceptkunsten og vel nok mest, fordi den i uhørt grad stiller skarpt på værkets hele anatomi.
For Troels Wörsel står eksperimentet og udforskningen af billedfladens muligheder som noget centralt for ham som maler.
Han eksperimenterer ud over egne grænser og i sin søgen efter, hvad malerier kan.
Mulighederne for at fordybe sig i interessen var få og små her i Danmark, og derfor søgte han ligesindede og udfordringer i Tyskland, i München.
Siden da har Troels Wörsel arbejdet og boet i udlandet, i dag dels i Köln og dels i Piestrasanta tæt på de store marmorbrud i Toscana i Italien sammen med hustruen, billedhuggeren Kirsten Ortwed.

Den afbalancerede humanist
Udstillingen med et halvt hundrede malerier fordelt over Kunstmuseets store sal og seks atelierrum er en dyb sanse-oplevelse. Vel har Troels Wörsels malerier rødder i blandt andet konceptkunsten, minimalismen og popkunsten uden entydigt at kunne henføre dem til nogen af de kunstretninger. Hans malerier har nærmere karakter af at være analyser og undersøgelser af maleriets muligheder og egenskaber. Der er tale om eksplosive værker, der ikke søger at afbilde noget uden for sig selv, og der er mindre billeder med stor og intens ro, der alene behandler maleriske kendsgerninger.

Gedigen Wörsel-Litteratur
I anledning af udstillingen "Troels Wörsel. Maleri. Udvalg II" udgiver Kunstmuseet i Tønder et bogværk med samme titel, og bogen er redigeret af kunstmuseets overinspektør Ove Mogensen.
Det er en meget væsentlig, en meget smuk og en meget intens bog om maleren Troels Wörsel.
Dertil kommer, at alle malerierne fra Troels Wörsel-udstillingen er gengivet i bogen. Bogværket koster 175 kroner.
Til uddybning af Troels Wörsel-universet skal jeg nævne, at ved udstillingen i 2000 her i huset kom en mindre bog -"Troels Wörsel. Maleri", og den kan fås endnu. 50 kroner.
Med begge bind er man godt Wörsel-kørende.
Og jeg går ikke fra Troels Wörsel-udstillingen eller lukker bøgerne om ham uden at være påvirket – ja, undervejs en anelse rystet.

Kunstmuseet i Tønder
Kongevej 51, Tønder
Frem til 22 september 
Artikel fra: Nr. 07 / 2013 – Aug. / Sept.