Kvinderne i fokus

21. Jan 2016

Af Tom Jørgensen
tom@kunstavisen.dk

Enhver kunstnersammenslutning bliver målt og vejet ud fra dens gennemslagskraft. Den kan stå i stampe, så man føler, man har set det hele før, eller den kan overraske os, så vi mærker skaberglæden helt ud i udstillingslokalet. Ét af virkemidlerne til at holde en sammenslutning ung og frisk er ved at invitere nogle gode gæsteudstillere. Til at få de faste medlemmer op på mærkerne, udfordre dem og på den måde, i bedste fald, undgå magelighed og vanetænkning.

Seks stærke kvinder
Corners udstilling, der også i år fin-der sted på Sophienholm, markerer sig ved at byde på seks kvindelige gæstekunstnere. Egentlig burde man ikke måle kunstnere efter køn, men det er en kendsgerning, at museernes indkøb af dansk nutidskunst stadig har en ret markant overrepræsentation af mandlige kunstnere. De seks udstillere, som skal vise deres værker på Sophi-enholm er: Helle Baslund, Isabel Berglund, Linda Bjørnskov, Mia Nelle Dröschler, Ida Kvetny og Mie Olise. Navne og kunstnere, der arbejder indenfor Corners kendemærke med figurative værker og som hver især er rigtigt, rigtigt gode. De fleste er malere, Isabel Berglund arbejder med ofte meget store tekstilskulpturer, men såvel Helle Bas-lund som Ida Kvetny og Mie Olise har også markeret sig med installationer og, for sidstnævntes vedkommende, med videos.
For at understrege de kvindelige kunstneres status i Corner præsenterer det faste medlem, Anita Viola Nielsen, en maleriinstallation i Norske Hytten, der ligger for sig selv i Sophieholms romantiske landskabspark. Samme kunstner udstiller faktisk to gange i træk på det flotte hvide palæ ved Bagsværd Sø, idet hun også var med i den glimrende Rom-udstilling.
I alt udstiller 32 af Corners faste medlemmer i år. Morten Skovmand, Egon Bjerg Nielsen og Bente Hansen har skabt fællesprojektet ”Mellem-rummet” til mezzaninen, mens man i den ”almindelige” udstilling finder glimrende kunstnere som Jens Bohr, Claus Handgaard Jørgensen, Knud Odde, Lars Ravn, Hanne Varming, Kirsten Klein og Janne Klerk.

Sophienholm
Nybrovej 401, Lyngby
Frem til 28. februar

 

Artikel fra: Nr. 01 / 2016 – Jan. / Feb.