Francisk Clausen - Et portræt.

Kunstmuseet Brundlund Slot fejrer Franciska Clausen snart 125 år

Af Christa Conradsen - 18. Nov 2023

Franciska Clausen snart 125 år: ”EN COLLAGE”

Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa fejrer hende allerede i år med en fyldestgørende Clausen-udstilling – suppleret med værker af Signe Jais

Museet ligger inde med over 2000 værker og effekter af Franciska Clausen. I anledning af hendes 125-års fødselsdag i 2024 besluttede et bredt sammensat team af kunstneriske medarbejdere at sætte et udvalg af både store og mindre værker sammen fra alle årtierne og vise dem i salonophængninger. Slottet er med sine historiske udformninger af de mange små rum og den snævre vindeltrappe op gennem etagerne den rette baggrund til sådan en billede historik. Udstillingen fik den rammende titel: EN COLLAGE.

Nyt om Franciskas baggrund

Min ægtefælle og jeg har et lidt specielt forhold til F.C. Vi bor i landsbyen Kværs i nærheden af Aabenraa, hvor min mand har været skoleinspektør. Han forsker en del i lokalhistorie og var så heldig ret tidligt i sit arbejdsliv at finde en ”Skolekronik” om Kværs. Alle førstelærere i Sønderjylland var forpligtet til at skrive en Skolekronik – en form for dagbog om skolen – i den tid, landsdelen hørte under det tyske kejserrige. I anden del af 1800-tallet var der ansat en skolelærer i Kværs, som hed Peter Petersen Olufsen; han var lærer i Kværs i godt 35 år. Ved et tilfælde – i sammenhæng med et projekt i Kiel – kom det frem, at denne P.P. Olufsen var Franciska Clausens morfar. En af kontaktpersonerne til Kiel hed Olufsen, og det viste sig, at P.P. Olufsen i Kværs var hans farfar og Franciska Clausen hans kusine. Hendes mor er altså født og opvokset i Kværs i en god borgerlig familie. (Omsider oplysninger om en kunstners mor!)

Min mand skrev et brev til F.C. (det var i 70erne), hvori han fortalte om sammenhængene. Hun ringede tilbage og var da rørt over interessen. Efter hendes død landede et meget fint tegnet portræt af hendes morfar P.P. Olufsen på Kværs Skole – tegnet af F.C. som 18-årig. Meget senere kom det til Museet Sønderjyllands Clausen-samling. – Min egen interesse i Franciska Clausen er, at jeg i mit kunstneriske virke stadigvæk tager afsæt hovedsageligt i hendes værker og hendes æstetik.

EN COLLAGE Museum Sønderjylland.

Æstetiske retninger

I begyndelse af 1900-tallet eksploderer billedkunsten i alle retninger, et konglomerat af ismer, baseret på ideologiske, politiske og psykologiske tanker: Ekspressionisme, kubisme, konstruktivisme, futurisme, maskinæstetik, purisme, neo plasticisme, surrealisme – og adskilligt mere. F.C. blev undervist i og påvirket af mange af disse retninger. Hun afprøvede adskillige ismer. Ser man på den nuværende udstilling med et overblik over hendes værker gennem årtierne, kan man erkende hendes helt egen æstetik. Hendes værker er ikke en bundethed til en foretrukken isme, men en hyldest til former og farver, som hun behersker i elegant fuldkommenhed. Som hun selv henrykt siger i en film, på sit charmerende sønderjyske rigsdansk: ”Formerne glider ind i hinanden … ”.

Hun ser! Hun ser grundformerne på hvilken som helst genstand og på menneskelige figurer. Hun skaber et abstraheret køkken, en abstraheret cafe: forenkling uden at rummene mister deres karakter! Og selvfølgelig det fascinerende maskinæstetiske billede Skruen. Tegnet og konstrueret efter valsen i sin mors kødhakkemaskine, suppleret med formen, hun opdagede på sit cykelstyr.

Francisk Clausen – Uden årstal, 1963, 1972,
uden årstal, 1928 hhv. 1973.

Franciska Clausens æstetik

Karakteristisk for alle hendes udformninger på billederne er et spændingsfyldt samspil af organiske og geometriske former, og som højdepunkt er der tilføjet komplementære og kontrastfyldte farver. Hun er præcis og koncis, og der er en usvigelig balance såvel på de store værker som på de små skitser og studier. I de senere værker bliver konstruktionerne på billederne lidt mere bløde, og hun forsøger sig også med collager.

Efter at være kommet hjem til Danmark, fandt hun – især nok for at kunne overleve økonomisk -tilbage til sit talent som portrætmaler, hvor hun allerede i slutningen af 19-tierne viste, at hun var en mester i denne genre. Der er udstillet nogle fine portrættegninger. På nogle portrætter ser man, at hun også her eksperimenterer med farver, former og konstruktioner – elementer, hun altid har med sig i bagagen.

I alle årtierne fortsætter hun med at videreudvikle sin egen æstetik, som hun havde arbejdet sig frem til i 20erne. Hun opnåede stor anerkendelse, mens hun levede. Hun deltog i mange udstillinger, både herhjemme og i udlandet, fik Thorvaldsen-medaljen og i 1979 et livsvarigt legat.

Signe Jais – Del af serien Oscilloscope , points and straight lines. 2023.

Signe Jais

Hendes udstilling er i tårnværelset: Tynde tråde, der forestiller grafer, er udformet i flok til geometriske figurer. Hun arbejder med tråde i forskellige farver, der er spændt stramt hen over fladen, med en kort afstand til underlaget. Et meget præcist og koncist arbejde. Også hun er én af de mange kunstnere, der har taget afsæt i F.C.s form- og farvearbejde. Hendes kunstfærdige teknik gør, at geometriske figurer bliver transformeret til nærmest svævende elementer, der er i færd med at lette fra fladen. De er virkelig gode i dialog med F.C.s små skitser og konstruktioner. Hun er uddannet på det Kongelige Kunstakademi fra 1989 – 96, og siden 1994 har hun deltaget i en lang række udstillinger på gallerier og kunsthaller.

Kunstmuseet Brundlund Slot
Museum Sønderjylland
Brundlund Slot 1, Aabenraa
Frem til 31. august 2025

Artikel fra: Nr. 10 / 2023 – November / December