Kunst og kunstnere på Kalundborgegnen ­

Af Lis Engel - 6. Dec 2019

Palle Bruun Olsens lokalhistoriske værk “Kunst og kunstnere på Kalundborgegnen” med undertitlen “lyset, landskabet, historien og relationerne” er et overvældende og grundigt researchet om kunsten og kunstnere med tilhørsforhold til Kalundborgegnen. Bogen er udkommet i anledning af Johan Thomas Lundbyes 200-årsdag den 1. September 2018 og fortæller om de enkelte kunstneres arbejde og måder at udtrykke sig på i relation til biografisk og historisk materiale. Den er bygget om i en række perioder fra 1840´erne med Johan Thomas Lundbyes kunstneriske glæde og begejstring for kalundborgegnen som motiv for sine malerier og fortsætter frem til nutiden med Kalundborg Kunstforening, Bispegårdsgruppen og nulevende kunstnere som Grete Balle og Maja Lisa Engelhardt.

Kunstens spørgsmål

Det rejser interessante spørgsmål om kunstens betydning og særlige muligheder for at fortælle om et sted og om det levede liv. Men også spørgsmål om kunstens særlige muligheder til at bevæge sig på tværs af tid og sted og alligevel også spejle tid og sted. Hvordan kan kunsten på én gang fejre det unikke og særlige i en kunstners udtryk og samtidigt vise kunstens betydning som det der forbinder og giver en særlig identitet? Hvordan åbner den enkelte kunstners udtryksmåde og stedets særlige stemthed for en kunst, der knytter sig til et sted? Og hvad betyder det for et sted at der er mange kunstnere som tiltrækkes til et sted? Det er klassiske spørgsmål, som enhver kunst-og kulturinteresseret kan spekulere over.

Hvor kommer billederne fra?

På hvilken måde spiller naturen, lyset, stedet, relationer og det levede liv sammen med kunstens udtryksformer, drømme og visioner og stedets kultur og udvikling? Hvordan forholder de forskellige kunstnere sig til det særlige ved Kalundborg samtidigt med at de udfolder deres egne kunstneriske længsler. Det folder Palle Bruun Olsen ud på en overbevisende måde, idet han har bestræbt sig på at give et imponerende overblik over udviklingen henover tid og de tråde, der binder de forskellige kunstnere til kalundborgegnen og hvordan det udfoldes i kunsten og i lokalsamfundet.

Kunstens særlige mulighed

Det er en fin indføring i de enkelte kunstneres liv og virke på Kalundborgegnen og når man først bliver indfanget i teksten og begynder at fordybe sig i de enkelte perioder og kunstnere, får man en tydelig fornemmelse af hvordan den enkelte kunstners særlige udtryk har afgørende betydning for det levende møde. Det er mødet med det unikke, det at kunne trækkke “det der er særligt” frem i et unikt udtryk, som inviterer til at vi ser mere nuanceret, mere sanseligt ­ at vi bliver nærværende sammen om noget, der opleves som betydningsfuldt. Kunsten inviterer til sådanne møder mellem det unikke, det særlige, den enkelte kunstners fortolkning, den lokale kulturs modtagelse og her naturligvis også det politiske landskabs åbenhed for at se betydning og dermed også vilje til at støtte op om kunstnens muligheder i lokalsamfundet. Kunst er det levende møde med et sted og med og imellem mennesker. Kunsten kan åbne og forbinde på tværs af grænser, samtidigt med at det netop peger på det særlige, sådan at oplevelsen af det lokale intensiveres men også forbinder ud over det lokale ­ ud og forbinder med inspirationer fra den globale scene. Kunsten er på den måde en mester i at skabe identitet og intens nærvær og samtidigt forbinde på tværs af grænser og forskelle.

Den lokalt forankrede kunsts betydning for et lokalsamfund

Bogen afspejler en stor interesse for de enkelte kunstneres værker, men har samtidigt også et blik forankret i det kulturpolitiske og lokalhistoriske, der viser hvordan kunst og lokale kunstnere kan have en stor betydning for udvikling i et lille lokalt samfund men også hvordan det kulturpolitiske klima kan være med til at skabe vækst og frugtbar insspiration på tværs af ellers adskilte områder som fx skole og kunst. Under alle omstændigheder giver kunsten anledning til et andet blik på vores levede liv og palle Bruun Olsen har formået at give et rigt og nuanceret indblik i hvordan forskellige lokale kunstnere på forskellige tidspunkter har formået at indgå i et konstruktivt samspil med den lokale udvikling.

Selvom bogen er et grundigt lokalhistorisk oversigtsværk er det også en bog der sætter fokus på kunstens særlige muligheder. En flot bog som kan anbefales alle med interesse for kunst.