Dobbelt portrætstudie af Wessel og Vett, 1883 ­ 94. Olie på lærred. 132 x 93 cm. Magasin du Nord Fonden (Udsnit fra "Københans Børs").

Krøyers portrætmalerier udstilles på Skagens Museum

Af Grethe Hagensen - 24. Aug 2019

P.S. Krøyer (1851 – 1909) kom første gang til Skagen i 1882 og blev herefter et fast omdrejningspunkt for kunstnerkolonien. Han var et samlende midtpunkt med stor udstråling, og hans talent og den stemning, som han skabte omkring sig, trak mange kunstnere til Skagen.

Krøyer blev anset for at være en af sin tids bedste portrætmalere, og han havde en beundringsværdig evne til at komponere gruppeportrætter på de store lærreder. Derfor var han en eftertragtet portrætmaler men også banebrydende indenfor dansk friluftsmaleri.

Et møde i Videnskabernes Selskab, 1897. Olie på lærred. 267 x 519 cm. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Krøyer på bestilling

I perioden 1888 – 1904 producerede Krøyer nogle af de mest monumentale og personrige gruppebilleder i danmarkshistorien, og alle de portrætterede havde hver især vigtige positioner indenfor erhvervs – og industrilivet, videnskabs- og kulturlivet, og deres navne skulle fastholdes og huskes. Det var store erhvervsmænd som brygmester Carl Jacobsen og videnskabsmanden G.A. Hagemann, som bestilte værkerne, og det er fem af disse store hovedværker, som Skagens Museum nu udstiller samlet for første gang. Og tak for det. Til daglig hænger billederne utilgængelige for offentligheden på institutionerne, men de og vi fortjener helt klart at få kendskab til denne guldgrube af mesterværker fra Krøyers hånd. Og at interessen er stor, vidner de mange museumsgæster da også om.

Selskab i Glyptoteket på Ny Carlsberg

Det første af Krøyers store gruppeportrætter ”Selskab i Glyptoteket på Ny Carlsberg” blev bestilt i 1888 af brygger Jacobsen. Det blev færdigt samme år, som Krøyer malede et helt andet billede, nemlig det festlige ”Hip, hip hurra”, som viser det glade liv i det solbeskinnede Skagen.

Carl Jacobsen var jo en fremtrædende og indflydelsesrig mæcen på datidens kunstscene, og for at understrege hans betydning blev Krøyer bestilt til at male ham som vært for nogle af datidens mest ansete kulturpersonligheder, kunstnere og arkitekter sammen med bryggerens egen familie.

Krøyer har malet sig selv ind i baggrunden af maleriet langs højre ramme, og det kunne han gøre, fordi selskabet aldrig har fundet sted i virkeligheden.

Selskab i Glyptoteket på Ny Carlsberg, 1888. Olie på lærred. 144 x 172 cm.
Ny Carlsberg Glyptotek.

Komiteen for den franske Kunstudstilling i København

I 1888 fandt også en kæmpe kunstbegivenhed sted i København. 650 franske ma-lerier, skulpturer, grafik og arkitekturtegninger blev sejlet til Danmark og udstillet i en udstillingsbygning på det sted, hvor Rådhuspladsen i København findes i dag. Det var selvfølgelig brygger Jacobsen, der stod bag dette initiativ, og han samlede en komite af danske og franske kulturpersonligheder til at forberede det hele. Det var oplagt, at Krøyer forevigede dette omfangsrige arbejde, mente Carl Jacobsen. Krøyer lånte Tuxens atelier i Paris til arbejdet med maleriet, og alle 31 medlemmer af komiteen blev portrætteret. Billedet kunne derefter sendes direkte til verdensudstillingen i Paris i 1889.

Industrien og videnskabens mænd

G.A. Hagemann fik den ide at lade Børssalen udsmykke med fire store gruppeportrætter af ledende mænd inden for handel, landbrug, industri og skibsfart. Værket skulle finansieres af de portrætterede selv, og en plads i forgrunden skulle koste 500 kr, mellemgrunden 300 kr. og baggrunden 100 kr. Det var en meget bunden opgave, hvor Krøyer dels skulle placere personerne efter deres betaling, dels opdele dem i grupper afhængigt af deres forretningers art. Det tog da også 3 år for Krøyer at male de 50 personer, som skulle med på billedet. Kun to af de fire planlagte gruppeportrætter blev realiseret, nemlig ”Fra Københavns Børs” 1895 og ”Industriens Mænd” 1903 – 04. Krøyers dårlige syn og maniske tilstand med flere indlæggelser gjorde det vanskeligt for ham at fuldende arbejdet.

Krøyers største gruppeportræt nogensinde er et kæmpe billede fra ”Et møde i Videnskabernes Selskab” 1896 – 97, hvor Krøyer fik samlet alle selskabets medlemmer og placeret dem i en sal, der var langt større end i virkeligheden, til et foredrag, der aldrig har fundet sted. Hver eneste person står skarpt og er genkendelig, en præstation som langt overgår fotografiet, hvor alle personer ikke ville være genkendelige i samme grad.

Fra Københavns Børs, 1895. Olie på lærred. 259 x 414 cm. Dansk Erhverv.

En fantastisk udstilling

194 af samtidens markante og magtfulde personligheder er portrætteret på de fem store lærreder, der danner grundstammen i udstillingen ”Mesterværker – Krøyer på bestilling” samt et udvalg af de skitser og forstudier, som blev lavet omkring dem. En fantastisk udstilling, hvor historien om, hvor værkerne befinder sig i dag og hvorledes de blev modtaget af samtiden også fortælles.

Udstillingen er pædagogisk tilrettelagt med personnøgler over alle de portrætterede. Imponerende og uhyre interessant. Et enestående indblik i datidens elite indenfor erhverv, industri, videnskab og kultur omkring år 1900.

I forbindelse med særudstillingen har museet udgivet en fin bog, der i tekst og billeder fortæller om værkernes tilblivelse og om P.S. Krøyer og de portrætterede personer.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, Skagen
Frem til 8. september

Artikel fra: Nr. 07 / 2019 – Aug. / Sept.