Frants Henningsens landskabsbillede.

Krøyer med venner i Hornbæk 1873 på Hirschsprung Samling

Af Inger de Stricker - 21. Jun 2019

I 1873 var Hornbæk et fredeligt fiskerleje, stort set uden turister. Der var dog en kro, og her indlogerede fire unge kunstnere sig, nemlig P.S. Krøyer sammen med Frants Hen-ningsen, Viggo Johansen og Kristian Zahrtmann. De tilbragte sommeren borte fra byen i frisk havluft og var dybt fascinerede af miljøet med den store natur og de lokale fiskere. Successen blev gentaget flere år i træk. Marinemaleren og radereren Carl Locher kom også med og blev så begejstret, at han købte et hus ved vandet. Også maleren og digteren Drachmann sluttede sig til flokken. I nabolandsbyen slog Carl Bloch sig ned, og han er repræsenteret på udstillingen med nogle dejlige ætsninger af landskabet.

De var unge og nogenlunde jævnaldrende, født i 1850 eller 1851. Zahrtmann var dog lidt ældre, født i 1843.

Krøyer skrev jævnligt til sin mor om sit ophold i Hornbæk, hvordan de sejlede, badede og malede. Han lærte at svømme deroppe det første år. Øverst på brevene tegnede han fine små vignetter af landskabet. Han kaldte det ”et rigtigt prægtigt idyllisk Leben”.

P.S. Krøyer. Fiskerne kommer i land.

Senere, da turistmængden i Hornbæk øgedes, og det autentiske fiskermiljø forsvandt, drog flokken videre til Skagen, hvor der endnu var turistfrit land. Her slog man sig ned på Brøndums Hotel, Senere fik nogle af dem helårsbeboelser deroppe, så de kunne overvintre og bo der mere eller mindre permanent for at male. Man holdt ikke helt op med at komme til Hornbæk, men det aftog kraftigt, da Skagen blev det foretrukne mål.

Udstillingen

Udstillingens største maleri er malet af P.S. Krøyer i 1875 og forestiller en morgen ved kysten, hvor fiskerne kommer i land. En gruppe står og snakker, nogle knokler for at få bådene ind, andre, fortrinsvis kvinderne, er gået i gang med at sortere fangsten. En båd er endnu ude på vand, men forberedes til at blive bugseret ind. Der er mange forskellige små parallelhandlinger. Kunstneren er gået grundigt til værks og har lavet malede skitser af billedets forskellige dele, som også udstilles. Himmel og hav er malet i en lys, let blå, brækket med meget hvidt. Som en bræmme mellem himmel og hav ligger Kullen med sine klipper og skaber en lidt kraftigere blå horisontal distance øverst i billedet. Der er en tilbageholdenhed med farver. Bukser er malet blå og skygget med okker. Anorakker og nederdele er malet okker eller brunlig og ofte skygget med blåt. Kun et par kvindehovedtørklæder lyser op med lidt gult eller sienna.

Maleren er i 1975 24 år, men han har allerede et udviklet talent for den store komposition.

3 portrætter af P.S. Krøyer.

Krøyer er også repræsenteret med fremragende fiskerportrætter, udarbejdet i akvarel på papir. Han har de garvede ansigter lige på kornet i små knivskarpe billeder.

Socialrealisten Frants Henningsen kan også male natur. Der et rigtig dejligt billede af kysten en tidlig morgen med skyer, vand og en lille indsø, kantet af brunligt sand, så der opstår en forskel mellem det stille vand og det mere urolige havvand. Der er ingen mennesker, kun natur, lys- og farveindtryk. Her er ingen social indignation, kun naturens skønhed.

Af Drachmann ses et lille bogværk, som han har lavet for at bevare fiskernes fortællinger. Forsiden er prydet med en radering af Krøyer og demonstrerer deres samarbejde.

Også af Viggo Johansen, Carl Locher og P.C. Skovgaard kan man se eksempler på fine studier fra området.

Udstillingen omfatter et rum på museet med ca. 40 numre og giver beskueren en fin fornemmelse for den unge gruppes entusiasme og talent for at tegne og male. Den er en meget velkomponeret og viser, udover et par store Krøyer malerier, mange fine, mindre ting, som ofte ikke er med på de store udstillinger.

Hirschsprungs Samling
Stockholmsgade 20, København
Frem til 25. august

Artikel fra: Nr. 06 / 2019 – Juni / August